Novosti

29.07.2019. U toku realizacija granta Vlade Distrikta za izgradnju novih trafostanica

Radna jedinica “Elektrodistribucija” započela je izgradnju temelja za trafostanicu 10/0,4 kV Begovača 3, te pokrenula postupak javne nabavke kompaktne betonske transformatorske stanice (KBTS) 630 kVA Vodovod 5 i pripadajućeg materijala za povezivanje ove trafostanice na distributivnu mrežu, te kabliranje dijela 10 kV dalekovoda Gorice.

Riječ je o realizaciji sredstava granta u iznosu od 500.000 KM koji je Vlada Brčko distrikta BiH prošle godine dodijelila Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ upravo za potrebe izgradnje novih elektro-energetskih objekata.

Iz sredstava granta biće izgrađene i KBTS 1000 kVA (10/20)/0,4 kV Mujkići 5, KBTS 1000 kVA (10/20)/0,4 kV Eš 4 i Novo Brčko 17, BSTS 160 kVA 10/0,4 kV Brka 8 i Grbavica 9. Dvije trafostanice su spremne za postavljanje i uskoro slijede radovi na njihovoj ugradnji u elektrodistributivnu mrežu, dok za dvije procedura javne nabavke još traje.

Za nove trafostanice Mujkići 5, Begovača 3, Brka 8 i Grbavica 9 pribavljene su građevinske dozvole, iskoličen temelj i srednje-naponski priključni vod. Za dvije trafostanice Eš 4 i Novo Brčko 17 za sada nije moguće dobiti lokaciju, jer trafostanice nisu predviđene u prostorno-planskoj dokumentaciji Brčko distrikta BiH. Očekujemo da će u narednom periodu doći do izmjena i dopuna zakonske legislative, odnosno prostornog uređenja, a time i ucrtavanja lokacija ovih objekata.

Krajem prošle godine izgrađena je i nova trafostanica u krugu Bolnice.

Izgradnja novih elektroenergetskih objekata potrebna je zbog dotrajalosti ili opterećenja postojećih, s obzirom da se broj potrošača električne energije iz godine u godinu povećava, kao i opterećenje elektrodistributivne mreže, posebno u dijelovima grada koji se ubrzano izgrađuju i na lokacijama na kojima se na mjestima kuća grade poslovno-stambeni objekti. Sa druge strane, zbog prirodnih uticaja i rokova trajanja određenih materijala, i elektroenergetski objekti moraju da se zanavljaju tokom godina.

Izgradnja novih trafostanica donosi brojne prednosti i za preduzeće i za građane, odnosno kupce i korisnike usluge isporuke električne energije.

Preduzeće ovime dobija isporuku električne energije sa malim ili zanemarivo malim brojem zastoja, ima bolje uslove za priključenje novih kupaca, ravnomjernije opterećuje niskonaponsku mrežu dislociranjem trafostanice u centar potrošnje, dobija mogućnost integracije trafostanice u sistem daljinskog nadzora i upravljanja, smanjuje troškove održavanja, a dobija veću pouzdanost u radu, kao i poboljšan kvalitet isporučene električne energije određenog trafo područja, zatim smanjuje gubitke električne energije i druge prednosti.

Stavljanjem u funkciju zamjenski izgrađenih ili novih trafostanica, naši kupci, istovremeno i članovi lokalne zajednice, imaju isporuku električne energije čiji se kvalitet nadzire brojilima koja bilježe odgovarajuća mjerenja i zapise parametara kojima se ocjenjuje kvalitet isporučene električne energije, dobijaju mogućnost bržeg i jednostavnijeg priključenja postojećeg ili novog objekta na trafostanicu sa potpuno optimiziranim i nadziranim kapacitetom, evidentira se manji broj prekida u isporuci električne energije (pogonsko vođenje trafostanice na osnovu stvarno izmjerenih parametara i preventivno onemogućavanje ispada zbog preopterećenja) itd.

Ono što je značajno istaći za naše kupce jeste da JP “Komunalno Brčko” iako gradi pojedine infrastrukturne dijelove elektrodistributivne mreže Brčko distrikta BiH i dalje nije vlasnik ovih objekata, nego je to grad. O potrebi izgradnje novih elektroenergetskih objekata ili zamjeni postojećih, preduzeće može savjetodavno da utiče na Vladu Distrikta, a posljednju riječ ima Skupština koja donosi odluke o realizaciji infrastrukturnih i kapitalnih projekata, među kojima su i elektroenergetski objekti.

 

Nazad na listu