Obavještenja za kupce

27.09.2022. Od 1. oktobra na snazi zimska tarifa

JP „Komunalno Brčko“ obavještava građane da u subotu 1. oktobra 2022. godine počinje zimski obračun električne energije, koji će trajati do kraja marta 2023. godine. Za blizu 35.870 kupaca električne energije sa područja Brčko distrikta BiH, u narednih šest mjeseci utrošena električna energija obračunavaće se na osnovu viših sezonskih tarifnih stavova.

Na osnovu Odluke o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, za kategoriju potrošnje domaćinstva tarifni stavovi za aktivnu energiju tokom zimskog obračuna primjenjuju se prema dobu dana, i to:

  1. a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) – “skupa struja” od 7:00 do 13:00 sati i od 16:00 do 22:00 sata,
  2. b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) – “jeftina struja” od 13:00 do 16:00 sati i od 22:00 do 7:00 sati, te nedjeljom.

Državna regulatorna komisija za električnu energiju donijela je 15. decembra 2021. godine Odluku o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH i Odluku o tarifama za usluge distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH, kojima se regulišu cijene za usluge snabdijevanja i distribucije električne energije na području Brčko distrikta BiH, a u primjeni su od 1.1.2022. godine.

Odluku o tarifnim stavovima za isporuku električne energije kvalifikovanim kupcima iz kategorije potrošnje 35 kilovolti, 10 kilovolti i javna rasvjeta u Brčko distriktu BiH usvojio je Upravni odbor Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH 30. decembra 2021. godine, te su i ove tarife u primjeni od 1.1.2022. godine.

Tarifni stavovi za sve kategorije kupaca su objavljeni na www.komunalno.ba u meniju Korisnički servis / Cjenovnik.

Nazad na listu