Obavještenja za kupce

2.4. Obavještenje za kupce i korisnike usluga – rad za praznik

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce da je zbog praznika katoličkog Uskrsa, koji se slavi u nedjelju 4. aprila 2021. godine, u ponedjeljak 5. aprila u Brčko distriktu BiH neradni dan.

Iz tog razloga, šalteri blagajne i protokola neće raditi u ponedjeljak 5. aprila.

RJ Čistoća (Služba za upravljanje otpadom i Služba za javnu higijenu), za vrijeme uskršnjih praznika neće prekidati svoje redovne radne aktivnosti. U ponedjeljak će biti redovan odvoz kućnog otpada, kao i  čišćenje i održavanje javnih saobraćajnih i javnih zelenih površina u skladu sa usvojenim planom. Uposlenici Azila za pse će obavljati redovne aktivnosti na čišćenju azila i ishrani pasa.

Organizacione jedinice Fabrika vode i Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluga isporuke vode i električne energije.

Aktivnosti koje je preduzeće u obavezi da radi po nalozima Kriznog štaba Brčko distrikta BiH biće realizovane u skladu sa obavezama.

Za više informacija, pozvati besplatnu info liniju 0800 505 07.

Nazad na listu