Novosti

19.4.2021. Predstavnici Opštine Lukavac u posjeti Brčko distriktu BiH

Danas je u zvaničnoj posjeti Brčko distriktu BiH boravila delegacija Opštine Lukavac, koji su sa gradonačelnikom Brčko distrikta BiH Esedom Kadrićem, sa saradnicima, te predstavnicima JP “Komunalno Brčko” i JP “Putevi Brčko” razgovarali o izgradnji Fabrike vode i uspostavljanju Parking servisa u Brčkom, kao primjerima dobre prakse, koje planiraju da uspostave u svojoj lokalnoj sredini.

Načelnik Opštine Lukavac Edin Delić sa saradnicima – predsjedavajućim Opštinskog vijeća Lukavac Suadom Salibašićem i sekretarom Opštine Lukavac Enesom Numanovićem, posjetili  su kompleks Fabrike vode u Plazuljama kod Brčkog, gdje se proizvodi pitka voda za potrebe stanovništva Brčkog.

Sa direktorom preduzeća Kemalom Atićem i zamjenikom Draganom Jelisićem, te rukovodiocima radne jedinice Vodovod i kanalizacija i Fabrike vode, kao i šefom Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Distrikta Majazudinom Vehabovićem, razgovarali su o postupku gradnje fabrike, mogućnostima ovog postrojenja, kapacitetu, održavanju i pogodnostima koje korisnicima obezbjeđuje jedna ovakva fabrika.

Brčanska fabrika vode građena je u periodu od 2007. – 2010. godine, kada je i predata na upravljanje i održavanje JP “Komunalno Brčko”. Kapaciteta je 330 l/sec, a maksimalna potrošnja doseže u ljetnjem periodu 120 l/sec, što znači da brčanska fabrika još nije dostigla svoju punu iskoristivost, i na čemu se već radi u ovoj godini, odnosno planira se proširenje gradske vodovodne mreže i povećanje broja priključaka i korisnika vodovodne mreže koja kreće od Fabrike vode.

Nazad na listu