Obavještenja za kupce

16.11.2020. JP „Komunalno Brčko“ zaduženo za zimsko održavanje puteva i ulica

Na osnovu okvirnog sporazuma sa JP „Putevi Brčko“, potpisanom još u julu ove godine, JP „Komunalno Brčko“ tokom zimskog režima na održavanju javnih saobraćajnica, od 15.11.2020. do 15.04.2021. godine održava prohodnost puteva i ulica na teritoriji Brčko distrikta BiH.

U skladu sa odredbama ugovora, preduzeće je formiralo Štab zimske službe, plan održavanja ulica i puteva, raspored angažovanog ljudstva, dok su posipni materijal, industrijska so i kameni agregat, kao i vozila, spremni još od ranije. Osim kamiona i traktora sa priključcima, JP „Komunalno Brčko“ raspolaže i sa manjim mašinama, bacačima snijega i malim traktorima, koji će po potrebi djelovati u uskim ulicama, trotoarima i šetališnoj zoni.

Podsjećamo građane da se održavanje kolovoza vrši u skladu sa prioritetima:

  • Prioritet I – magistralni putevi, regionalni putevi, glavne gradske saobraćajnice i pješačke zone
  • Prioritet II – ulice II prioriteta, trotoari ulica I i II prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa, javne parking površine kao i pješačke staze
  • Priporitet III – ulice III prioriteta, prilazi objektima mjesnih zajednica i ostale javne saobraćajne površine.

Zona prvog prioriteta u slučaju padavina mora biti u potpunosti očišćena najduže dva časa po prestanku padavina. Ulice drugog prioriteta, trotoari ulica prvog i drugog prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa kao i pješačke staze, održavaju se neprekidno, a moraju biti potpuno očišćeni u periodu od osam časova od momenta prestanka snježnih padavina. Zona trećeg prioriteta, gdje su i prilazi objektima mjesnih zajednica, mora biti potpuno očišćena u periodu od 24 časa od momenta prestanka snježnih padavina.

U slučaju snježnih padavina, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, građani su dužni da uklone snijeg i led ispred svojih kuća, zgrada i poslovnih prostora, te ledenice sa terasa i nadstrešnica.

 

Nazad na listu