Obavještenja za kupce

15.11.2020. Obavještenje za kupce električne energije

U utorak 17.11.2020. godine u 10:30 h, zbog manipulacija na elektroenergetskoj mreži, doći će do kratkotrajnog prekida od najduže pet minuta u isporuci električne energije kod kupaca iz sljedećih naselja: Gornji Rahić, Ograđenovac, Hukelji, Okrajci, Štrepci, Palanka, Bunarić Peškiri, Bukvik (dio naselja prema Gajevima), Vujičići, Džigure, Ćoseti, Ćande, Gornji i Donji Zovik, Šatorovići, Repino Brdo, Prutače, Maoča, Gornja Maoča i Islamovac.
 
Hvala na razumijevanju.
Nazad na listu