Novosti

13.01.2019. Godišnji gubici električne energije najniži do sada

Gubici električne energije za 2019. godinu najniži su otkako Radna jedinica Elektrodistribucija vrši mjerenja gubitaka i iznose 10,72%. U odnosu na 2018. godinu, gubici za 2019. su manji za 0,52%.

U 2019. godini nabavljeno je 271.869.917 kWh električne energije, a u 2018. 1.776.970 kWh manje. Međutim u 2019. godini realizacija je bila veća za čak 2.970.660 kWh, a gubici manji za 0,52%, čime je 2019. godina završena povoljnijim omjerom nabavke, realizacije i gubitaka električne energije, čime je godišnji trend smanjenja gubitaka električne energije nastavljen.

Otkako je JP “Komunalno Brčko” ovlašteni distributer i snabdjevač električnom energijom na teritoriji Brčko distrikta BiH, ukupni gubici električne energije na godišnjem nivou smanjeni su sa 19,87% na 10,72%, a taj se trend namjerava nastaviti i u narednom periodu.

Godina

Gubici električne energije u %

2008.

19,87

2009.

16,99

2010.

15,12

2011.

14,39

2012.

14,24

2013.

13,06

2014.

13,39

2015.

13,08

2016.

12,38

2017.

11,39

2018.

11,23

2019.

10,72

Jedan od projekata koji je doprinio smanjenju gubitaka je daljinsko automatsko očitanje potrošnje električne energije – AMM sistem, u okviru kojeg je do sada ugrađeno blizu 6.000 brojila, a u ovoj godini namjerava se ugraditi još 1.000 brojila za daljinsko očitanje potrošnje struje.

Zatim, uspostavljanje distributivnog centra upravljanja i daljinskog nadzora nad radom elektroenergetskih objekata. Potom, ugradnja kontrolnih uređaja u trafostanicama, ugradnja reklozer uređaja, zamjena brojila, redovne kontrole mjernih mjesta, izmještanje mjernih mjesta na javnu površinu, te time i smanjenje broja nelegalnih korisnika, odnosno krađe struje.

Nazad na listu