Obavještenja za kupce

1.4.2021. Od danas obračun električne energije po nižoj (ljetnjoj) tarifi

JP „Komunalno Brčko“ obavještava građane da od 1.4.2021. godine počinje ljetnji obračun električne energije, koji će trajati do kraja septembra. Za 35.870 kupaca električne energije sa područja Brčko distrikta BiH, u narednih šest mjeseci utrošena električna energija obračunavaće se na osnovu nižih sezonskih tarifnih stavova.

Na osnovu Odluke o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, niži tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

  • veći dnevni tarifni stavovi 08:00 do 14:00 h i od 17:00 do 23:00 h tokom ljetnjeg računanja vremena
  • manji dnevni tarifni stavovi (MT), odnosno jeftina struja, primjenjuju se od od 14:00 do 17:00 h i od 23:00 do 08:00 h tokom ljetnjeg računanja vremena, te nedjeljom.

Državna regulatorna komisija za električnu energiju donijela je 11.03.2020. godine Odluku o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH i Odluku o tarifama za usluge distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH, kojima se regulišu cijene za usluge snabdijevanja i distribucije električne energije na području Brčko distrikta BiH i u primjeni su od 1.4.2020. godine.

Tarifni stavovi za sve kategorije kupaca su transparentno objavljeni na www.komunalno.ba u meniju Korisnički servis / Cjenovnik.

Nazad na listu