Novosti

09.09.2020. Počela godišnja aktivnost na održavanju elektrodistributivne mreže – sječa rastinja ispod dalekovoda

RJ Elektrodistribucija svake godine realizuje program sječe granja, rastinja i čišćenje prosjeka trasa nadzemnih elektrodistributivnih vodova 35 kV i 10 kV naponskog nivoa. Obim posla zavisi od vegetacije biljaka tokom proljeća i ljeta, a realizuje se od početka septembra do početka decembra, s obzirom da na teritoriji Distrikta ima više stotina kilometara dalekovoda, od kojih su neki i na vrlo nepristupačnom terenu.

Ove aktivnosti provode se s ciljem održavanja sigurne udaljenosti drveća i rastinja u odnosu na dijelove postrojenja pod naponom. Bazirane su na obavezama koje proističu iz Zakona o električnoj energiji Brčko distrikta BiH, kao i iz obaveza propisanih u Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom Brčko distrikta BiH, koje se odnose na obezbjeđenje kontinuirane isporuke električne energije krajnjim kupcima, te zaštitu električnih postrojenja i uređaja, kao i elektroenergetskih vodova od oštećenja ili požara.

U skladu sa Zakonom o električnoj energiji, nije dozvoljena sadnja rastinja na zemlji iznad, ispod ili u neposrednoj udaljenosti od elektroenergetskih vodova i postrojenja, kojima se može ugroziti sigurnost tih vodova, odnosno postrojenja, ljudskih života i imovine.

Nazad na listu