Obavještenja za kupce

07.08.2020. Obavještenje za kupce električne energije – planski prekidi u napajanju električnom energijom za period 09. -12.08.2020. godine

U nedjelju  09.08.2020. godine planirani su radovi na elektroenergetskim objektima pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije u terminu od 09:00 – 11:00 h  kod krajnjih kupaca iz ulica: Tina Ujevića, Edhema Mulabdića dio, Prof. Murata efendije Sinanagića dio, Omerovića dio, Hasana Kikića i Fra Šimuna Filipovića dio, a u terminu od 11:00 – 13:00 h  doći će do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz ulica: Bulevar mira dio, Vuka Stefanovića Karadžića i Jelene Voćkić.

U ponedjeljak 10.08.2020. godine doći će do prekida u isporuci električne energije u terminu od 09:00 – 11:00 h  kod krajnjih kupaca iz naselja Kolobara, tj. slijedećih ulica i njihovih dijelova: Eldina Hadžića dio, Rizaha Štetića, Asima Derviševića dio i Husein efendije Trebinčevića, a u terminu od 11:00 – 13:00 h  doći će do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz naselja Kolobara, tj. slijedećih i ulica i njihovih dijelova: Svetozara Ćorovića, Kantardžića dio, Kučukalića i Mujdanovača dio

U utorak 11.08.2020. godine planirani su radovi na elektroenergetskim objektima pa će stoga doći do prekida u isporuci električne energije u terminu od 09:00 – 11:00 h  kod krajnjih kupaca iz naselja Kolobara, tj. slijedećih ulica i njihovih dijelova: Islahijet, Danila Kiša i Kantardžića dio, a u terminu od 11:00 – 13:00 h  kod krajnjih kupaca iz slijedećih ulica i njihovih dijelova: Savski most i Savska.

U srijedu 12.08.2020. godine u terminu od 09:00 – 11:00 h  doći će do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz dijela ulice Mehmedagića i Trga mladih, a u terminu od 11:00 – 13:00 h  doći će do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz slijedećih ulica i njihovih dijelova: Prnjavor dio, prof. Aleksandra Nikolića dio, Dr. Abdulaha Bukvice i Mehmedagića dio.

Nazad na listu