Novosti

06.09.2019. Gubici električne energije za avgust 7,13%

Gubici električne energije za osmi mjesec 2019. godine su 7,13%, a ukupni gubici za period od osam mjeseci su 10,03% i najniži su za ovaj period od kada se gubici mjere u Elektrodistribuciji Brčko. Za period januar – avgust 2018. godine gubici su bili 10,13%.

Radna jedinica Elektrodistribucija očekuje trend smanjenja gubitaka i u narednom periodu, s obzirom da će do kraja 2019. godine biti realizovano nekoliko mjera čija realizacija ima za cilj upravo smanjenje gubitaka u mreži.

Jedna od mjera je i nastavak ugradnje pametnih brojila kod kupaca električne energije. Ovom aktivnošću do sada je bilo obuhvaćeno 5.500 kupaca. U narednoj fazi planirana je ugradnja 1.000 brojila koja će biti ugrađena kod dijela kupaca iz kategorije ostala potrošnja na naponu 0,4 kV na širem području Brčko distrikta BiH i kod kupaca iz kategorija domaćinstva i ostala potrošnja na naponu 0,4 kV na trafo područjima Rašljani 1, 2 i 3, Palanka 1 i 3, Gornji Rahić 5 i Park.

Nazad na listu