Novosti

06.06.2019. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu MZ Klanac

Prema zaključenom Ugovoru o izvođenju radova između Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH i JP “Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, danas 06.06.2019. godine počeli su radovi na realizaciji projekta „Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici fra Šimuna Filipovića“ u mjesnoj zajednici Klanac.

“Radovi se realizuju na osnovu provedenog otvorenog postupka za nabavku radova, te predmjera radova iskazanom u tenderskoj dokumentaciji, u kojem je JP “Komunalno Brčko“ izabrano kao najpovoljniji ponuđač. Cijena ugovorenih radova iznosi  28.080,00 KM sa uračunatim PDV-om i svim troškovima. U okviru projekta biće izgrađeno  oko 106 metara vodovodne i 108 metara kanalizacione mreže”, rekla je Nataša Katanić, v.d. šefa RJ Vodovod i kanalizacija.

Svi radovi biće izvedeni u skladu sa važećim tehničkim propisima, normativima i standardima, koji se primjenjuju u izvođenju ove vrste radova, i to vlastitim kadrovskim i materijalno-tehničkim kapacitetima.

Ovo je četvrti veći projekat koji JP „Komunalno Brčko“ realizuje od početka godine, a za čije izvođenje je ovo javno preduzeće izabrano kao najpovoljniji ponuđač na tenderima Vlade Distrikta.

Osim ovog projekta, paralelno teku radovi na  izgradnji vodovodne mreže u  mjesnoj zajednici Boće, kao i redovni poslovi iz nadležnosti Radne jedinice „Vodovod i kanalizacija“ na priključenju novih korisnika na vodovodnu mrežu i interventnim sanacijama oštećenja na postojećoj infrastukturi.

Nazad na listu