Obavještenja za kupce

06.01.2021. OBAVJEŠTENJE ZA KUPCE – RAD ZA PRAZNIK

JP „Komunalno Brčko” obavještava kupce i korisnike usluga da zbog vjerskog praznika pravoslavnog Božića, koji je u Brčko distriktu BiH neradni dan, u četvrtak 7. januara 2021. godine šalteri blagajne neće raditi.

Služba za upravljanje otpadom vršiće odvoz komunalnog otpada prema predviđenom rasporedu, a prekida u radu neće biti ni za Službu za javnu higijenu, čiji zaposlenici će  realizovati održavanje javnih i saobraćajnih površina u skladu sa redovnim planom rada.

Zimska služba  je u režimu stalne pripravnosti, po potrebi organizuje dežurstva i intervencije na terenu.

Distributivni centar upravljanja snabdijevanjem električnom energijom radi kontinuirano, dok ostale službe u okviru RJ Elektrodistribucija imaju dežurstva i pripravnost u skladu sa prazničnim režimom rada.

Fabrika vode radi kontinuirano, a ostale službe u RJ Vodovod i kanalizacija imaće dežurstva u skladu sa prazničnim režimom rada.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

 

Nazad na listu