SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 02.04.2020. godine

Ispis

elementi_u_boji_uspravno.jpg

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

 - Zastoji u isporuci električne energije:

 - Gredice dio, Pirometal dio, kraći zastoj tijekom dana

 - Brka manji dio zastoj tijekom dana u trajanju od 30 minuta

R- J VODOVOD I KANALIZACIJA.

 Stanje vodosnabdijevanja gradskih i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” biće uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

 - Kvalitet vode u gradskom i ostalim lokalnim sistemima je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.

  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica

  • Mašinsko čišćenje kolovoza

  • Čišćenje rigola kolovoza: grad

  • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad

  • Orezivanje stabala: grad

Zimska služba –intervencije na terenu u skladu sa potrebama u zoni grada (od table do table Brčko)

OSTALE AKTIVNOSTI

  • Šalteri blagajne rade do 13:30 h. Pauza u radu je u periodu od 10:00-11:00 h, kada se vrši dezifekcija prostora. Molimo kupce da prije ulaska u objekat nagaze spužvu sa dezinfekcionim sredstvom i da drže odstojanje jedni između drugih.

  • zaprima samo zahtjeve za priključke i elektroenergetske saglasnosti. I ove, kao i druge zahtjeve, kupci mogu poslati e-mailom Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , faksom na 049/216-118 ili poštom na Tina Ujevića 66, a obrazac preuzeti na web stranici u meniju Korisnički servis-zahtjevi i obrasci.

  • Šalter Službe za protokol i administraciju sa strankama radi do 13:00 h.

  • O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili putem besplatne info linije 0800 505 07.