VIJESTI

31.01.2018. Pozivni centar u 2017. godini zaprimio više od 36.000 poziva

Ispis E-mail

0800_rev1.jpgU 2017. godini Pozivni centar JP “Komunalno Brčko” zaprimio je 36.109 poziva, što je do sada najveći broj evidentiranih poziva na godišnjem nivou od kada je 2010. godine uvedena besplatna info linija 0800 505 07.

Najveći broj poziva odnosio se na informacije – 15.530 poziva, 5.140 puta su kupci pozvali besplatnu info liniju da bi prijavili reklamaciju, a 15.439 poziva spada u kategoriju ostali pozivi.

Info službenici su evidentirali i proslijedili na rješavanje 7.915 zahtjeva i reklamacija. Na RJ Administracija odnosilo se 3.035, od čega je 2.985 riješeno, na RJ Elektrodistribucija 2.867, riješenih 2.692, na Vodovod i kanalizaciju 1.510 i riješeno je 1.420, te na Radnu jedinicu Čistoća 503 zahtjeva za rješavanje, od čega je u 2017. godini riješeno 400. Rješavanje preostalih zahtjeva preneseno je u 2018. godinu.

Najčešći pozivi su se odnosili na prijavu stanja o očitanju električne energije, zahtjevi za knjiženje subvencija za električnu energiju socijalno ugroženim kategorijama, prijave kvarova na uličnoj rasvjeti, prijave curenja vode u šahtu, zahtjev za čišćenje kanalizacione mreže, zahtjev za intervenciju na srednjenaponskoj ili niskonaponskoj mreži, reklamacija na odvoz smeća, informisanje o proceduri udomljavanja psa iz azila i drugi zahtjevi.

U januaru 2017. godine Pozivni centar evidentirao je 4.959 poziva, dok je u januaru ove godine taj broj daleko manji, odnosno riječ je o 2.000 poziva. 

Građani Brčko distrikta BiH putem besplatne info linije JP „Komunalno Brčko“ 0800 505 07 mogu da:

-           dobiju informacije o dnevnim planskim radovima na mreži, odnosno servisne informacije

-           informišu se o podnošenjima raznih zahtjeva, izjava ili prijava,

-           prijave kvar na vodovodnoj i elektromreži ili saznaju zašto je došlo do nestanka vode, odnosno električne energije,

-           saznaju na koji način mogu da dobiju elektroenergetsku ili komunalnu saglasnost,

-           saznaju kako da podnesu bilo koji zahtjev u vezi sa priključenjem na elektrodistributivnu, kanalizacionu ili vodovodnu mrežu,

-           prijave neovlaštenu potrošnju električne energije ili vode,

-           saznaju raspored odvoza otpada ili prijave neizvršenu uslugu odvoza otpada,

-           saznaju sve o planu održavanja javnih i zelenih površina,

-           upute zahtjev za intervenciju ekipe azila za pse ili saznaju kako da udome psa iz azila,

-           izvrše reklamaciju na isporučenu uslugu,

-           podrže neku od akcija i kampanja JP „Komunalno Brčko“, upute primjedbu, pohvalu ili sugestiju za rad preduzeća i još mnogo toga.

Zadovoljstvo kupaca je jedna od temeljnih vrijednosti našeg preduzeća, a redovna i otvorena  komunikacija je ključ uspješne saradnje. 

 

30.01.2018. Uređenje zelene ograde i čišćenje rigola

Ispis E-mail

Zaposlenici Radne jedinice Čistoća - Službe za javnu higijenu danas intenzivno rade na čišćenju rigola, u okviru redovnog održavanja čistoće na javnim saobraćajnicama. 

ienje_rigola.jpg

Ekipe ove Službe takođe rade na izgrabljivanju grmova i uređenju žive ograde na javnim površinama, pored stambenih zgrada i u parkovima. 

iva_ograda_1.jpg iva_ograda_3.jpg

Posla ima i oko uređenja cvjetnih gredica, koje su najvećim dijelom koncentrisane u centru grada. Riječ je o uklanjanju suvih stabljika i lišća te pripremi zemljišta za narednu sadnju. 

cvijetnjak_centar.jpg

Ove aktivnosti JP „Komunalno Brčko“ provodi u skladu sa Planom tekućeg održavanja i uređenja zelenih površina Brčko distrikta BiH, a po potrebi i u skladu sa nalozima Vlade Brčko distrikta BiH, odnosno Pododjeljenja za puteve i parkove.

 

30.01.2018. Obavještenje za kupce

Ispis E-mail

obavi

Dana 31.1.2018. i 1.2.2018. godine planirani su radovi na NN mreži Skakava gornja, od strane trećeg lica „Conram“ d.o.o Brčko, pa će s toga navednih dana u terminu od 08:00 do 16:00 h bez napajanja električnom energijom u trajanju od 3 - 4 h u toku dana biti pojedini NN izlazi na TS 10/0,4 kV Skakava gornja.

Za više informacija kontaktirati Pozivni centar  0800 505 07.

Hvala na razumijevanju. 

 

29.01.2018. U toku je utvrđivanje funkcionalnosti glavnog kanalizacionog kolektora u ulici J.J. Zmaja

Ispis E-mail

Komunalni inspektor Inspektorata Brčko distrikta BiH je, postupajući po službenoj dužnosti u postupku vršenja inspekcijskog nadzora utvrđivanja funkcionalnosti glavnog kanalizacionog kolektora u ulici Jovana Jovanovića Zmaja u Srpskoj Varoši, krajem prošle godine naložio JP „Komunalno Brčko“ da provjeri protočnosti glavnog kanalizacionog kolektora javne kanalizacione mreže i to snimanjem unutrašnjosti kolektora na potezu od šahta ispred stambene zgrade u pomenutoj ulici od broja 10 do šahta pored saobraćajnice u istoj ulici. Ukoliko dođe do potvrde da je riječ o određenim nedostacima, biće potrebno da se oni otklone u skladu sa važećim propisima i standardima, da bi bilo spriječeno eventualno buduće izlivanje otpadnih voda iz kolektora u okolni prostor.

Nalog komunalnog inspektora uslijedio je nakon prijave stanara o problemima u funkcionisanju kanalizacionog kolektora, koji se izlio nakon obilnih padavina.

Iako su zaposlenici Službe za održavanje kanalizacione mreže nakon izvršenog uviđaja konstatovali da je kanalizaciona mreža u ispravnom i funkcionalnom stanju, te je zaključeno da do problema u radu kolektora dolazi nakoj velikih padavina, jer postojeća mreža nije u mogućnosti da primi ogormnu količinu oborinske vode za kratko vrijeme, ipak smo nalog inspektora, nakon iznajmljivanja adekvatne opreme za unutrašnje snimanje kanalizacionih cijevi, morali provesti u djelo, te je u toku priprema izvještaja od strane ovlaštene kuće za snimanje kanalizacionih odvoda o stanju ovog dijela kanalizacione mreže. 

kolektor jjzmaj_1

Pretpostavlja se da su kanalizacioni kolektori u dijelu naselja Srpska Varoš, na potezu ulica Ilije Milosavljevića Kolarca – Jovana Jovanovića Zmaja izgrađeni sedamdesetih godina prošlog vijeka, građeni kombinacijom opeke i betona, profila 500-800 mm, mješovitog tipa, te se u njih slivaju i oborinske vode sa ulice putem slivnika kao i iz dvorišta stambenih zgrada zajedničkog stanovanja i privatnih porodičnih objekata, te se sa pojavom obilnijih padavina javljaju problemi u funkcionisanju kanalizacionih kolektora koji su praćeni izlivanjem otpadne vode na površinu.

Na ovom lokalitetu vršimo pojačani nadzor i održavanje kanalizacionog sistema, međutim, uprkos tome što je u proteklom periodu bilo perioda sa obilnijim kišnim padavinama, od momenta prijave stanara o izlivanju kolektora, do danas nije bilo sličnih problema.   

Na lokalitetu  Srpske Varoši evidentna je ekspanzija gradnje, posebno u smislu gradnje stambenih zgrada na mjestu gde su ranije bili individualni stambeni objekti, dok, sa druge strane, gradnju novih stambenih objekata ne prati izgradnja nove niti rekonstrucija postojeće kanalizacione mreže.

Služba za održavanje kanalizacione mreže vrši konstantno održavanje, inspekciju i ispiranje kanalizacionog sistema, bez obzira da li je došlo do zastoja u odvodnji ili ne, da bi bila omogućena stalna i nesmetana odvodnja otpadnih voda kako na ovom lokalitetu, tako i na kompletnom gradskom području, što i jeste naša osnovna zadaća.

kolektor jjzmaj_2

Da bi se kanalizaciona mreža u ovom dijelu sistema privela funkciji nesmetane odvodnje otpadnih voda, potrebno je kapitalno ulaganje za rekonstrukciju primarnog kanalizacionog kolektora „Vojni-Ibrin kanal“ u dužini od 700 m ili konkretan projekat rekonstrukcije i dogradnje ukupnog kanalizacionog sistema na teritoriji Brčkog i okoline, što je, ipak, van nadležnosti JP „Komunalno Brčko“, koje je zaduženo za održavanje kanalizacionog sistema u funkcionalnom stanju. 

 

26.01.2018. Zamjena pumpi na pumpnoj stanici fekalnih voda u naselju Grbavica

Ispis E-mail

zamjena fekalne pumpe

Služba za održavanje kanalizacione mreže je na pumpnom postrojenju fekalnih voda u naselju Grbavica izvršila zamjenu pumpi. U sistemu Gluhakovac – Grbavica postoji pet pumpnih stanica fekalne vode, dvije su u sistemu Suljagića Sokak i jedna u sistemu Grčica. Stanice su opremljene sa po dvije pumpe i komandnim ormarom u kojem je smještena mjerno-regulaciona tehnika.

Ovih osam pumpnih stanica fekalne vode su slabe tačke u sistemu odvodnje na području Brčkog, zbog rizika kao što su prekidi u isporuci električne energije, obilne padavine, kvarovi na agregatima, ali i nepažnja građana u smislu bacanja u kanalizacionu mrežu vlažnih maramica i drugih higijenskih preparata, kao i raznih drugih predmeta koji blokiraju rad pumpi, te se pumpe moraju redovno provjeravati i planski servisirati.

Ostala odvodnja je gravitacionog karaktera, ali svi kanalizacioni kolektori na teritoriji Brčkog su, zbog konfiguracije terena, izgrađeni sa minimalnim padovima, te zahtijevaju konstantno održavanje, odnosno inspekcije i ispiranja, bez obzira da li je došlo do začepljivanja kolektora ili ne.

Ukupna dužina kanalizacione mreže na području grada je oko 170 kilometara, sa blizu 7.400 revizionih okana i oko 7.500 priključaka. 

 

25.01.2018. Zvanične institucije Distrikta spremne da pomognu JP “Komunalnom Brčko” u prevazilaženju krize

Ispis E-mail

neformalni_sastanak_skuptina_vladaVršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća “Komunalno Brčko” Mirsad Đapo imao je danas neformalni sastanak sa šefom Odjeljenja za komunalne poslove u Vladi Brčko distrikta BiH Mićom Stevanovićem, predsjednikom Komisije za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu životne sredine u Skupštini Brčko distrikta BiH Radoslavom Bogičevićem i predsjednikom Komisije za zaštitu ljudskih prava u Skupštini Distrikta Nenadom Kojićem, koji je ujedno i zaposlenik ovog javnog preduzeća.

Na sastanku je bilo riječi o Planu poslovanja JP “Komunalno Brčko” za 2018. godinu, koji bi trebalo uskoro, a najvjerovatnije u narednih 15 dana, da se nađe pred poslanicima Brčko distrikta BiH, zatim o prijeko potrebnim izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, čije odredbe iz oblasti održavanja čistoće, prikupljanja otpada, vodosnabdijevanja i sl. su zadnji put mijenjanje i dopunjavane 2013. godine, a sam Zakon datira iz 2004. godine. Razgovarano je i o dodjeli dodatnih javnih ovlaštenje javnom preduzeću i drugim oblastima unapređenja rada i poslovanja za JP “Komunalno Brčko”, gdje Vlada i Skupština Distrikta mogu dati svoj doprinos, da bi preduzeće u narednih šest stabilizovalo poslovanje. Takođe, JP “Komunalno Brčko” će u narednom periodu raditi na ispunjavanju zaključaka, koje je Skupština naložila još prošle godine.

Sastanku su, osim vršioca dužnosti, prisustvovali i predstavnici radne jedinice Čistoća, pomoćnici direktora iz Odjeljenja za razvoj i investicije i logistiku, kao i saradnici iz Kancelarije direktora.

Vršilac dužnosti direktora Mirsad Đapo zahvalio se na posjeti i zaključio je da je ovo prvi u nizu sastanaka na kojima će biti riječi o rješavanju tekućih i nagomilanih problema u radu preduzeća, ali i generalno u odnosu i komunikaciji između javnog preduzeća i osnivača i Vlade Distrikta, što je potrebno intenzivirati i unaprijediti zajedničku saradnju. 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 7 od 270
iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno racun_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA