Osposobljavanje sopstvene laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja parametara vode za piće

 U sastavu Fabrike vode za prečišćavanje vode rijeke Save u vodu za piće je i laboratorija, u početku opremljena sa minimalno potrebnom opremom, a od 2012. godine ljudski i materijalno osposobljena za obavljanje fizičko – hemijskih ispitivanja uzoraka vode.

Laboratorija fabrike vode je organizovana tako da vrši sva ispitivanja fizičko - hemijskih parametara neprekidno, odnosno, cjelokupna proizvodnja i distribucija vode do potrošača je pod kontrolom na način da je osigurana zdravstvena ispravnost u kontinuitetu.

Upravljanje procesima putem ispitivanja svih faza procesa i distribucije po pitanju kvaliteta vode je važan, zahtjevan i odgovoran posao. Ovako primjenjene preventivne mjere najefikasniji su pokazatelj ozbiljnog i odgovornog odnosa prema našem proizvodu – vodi za piće.

Kontrolna i periodična ispitivanja kvaliteta vode u Brčko distriktu BiH (prema Pravilniku i inspekcijskom nalogu) radi i kontroliše laboratorija „Javnog zdavstva“ Brčko.

 

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA