SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 30.03.2020. godine

Ispis E-mail

elementi_u_boji_uspravno.jpg

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 - Semberska dio, Stolin dio, Josipa Eugena Tomića, Nikole Šopa i Fra Ilije Starčevića, mogući kratkotrajni prekidi tokom dana;

 - Gredice, Brezovo Polje dio, Selo Brezovo Polje dio, Trnjaci, Sandići, Slijepčevići, moguć kratkotrajni prekid tokom dana;

 - Ražljevo dio, intervencija zbog sinošnjeg kvara;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

 • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

 

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

 

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.

 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene

 • Mašinsko čišćenje kolovoza specijalnim vozilom

 • Čišćenje rigola kolovoza: grad

 • Orezivanje i oblikovanje grmova u gradskom području

 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina

 

ZIMSKA SLUŽBA:

 • Stalna pripravnost, po potrebi dežurstva i intervencije na terenu

 

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Šalteri blagajne rade do 13:30 h. Pauza u radu je u periodu od 10:00-11:00 h, kada se vrši dezifekcija prostora. Molimo kupce da prije ulaska u objekat nagaze spužvu sa dezinfekcionim sredstvom i da drže odstojanje jedni između drugih.

 • zaprima samo zahtjeve za priključke i elektroenergetske saglasnosti. I ove, kao i druge zahtjeve, kupci mogu poslati e-mailom Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , faksom na 049/216-118 ili poštom na Tina Ujevića 66, a obrazac preuzeti na web stranici u meniju Korisnički servis-zahtjevi i obrasci.

 • Šalter Službe za protokol i administraciju sa strankama radi do 13:00 h.

 

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba i kontaktiranjem besplatne info linije 0800 505 07.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA