21.11.2018. Preduzeće redovno izmiruje sve obaveze prema radnicima i dobavljačima - finansijski rezultat za deset mjeseci veći od milion

Ispis E-mail

obavj

JP “Komunalno Brčko” je za period 01.01.2018. – 31.10.2018. godine ostvarilo pozitivan finansijski rezultatu iznosu od 1.179.360 KM. Ukupno ostvareni prihodi su 34.243.814 KM, a rashodi 33.064.454 KM.Za isti period prošle godine finansijski rezultat je bio negativan -1.887.199 KM.

Radne jedinice Elektrodistribucija i Vodovod i kanalizacija za ovih 10 mjeseci ostvarile su pozitivan rezultat, dok je RJ Čistoća poslovala negativno.

Ostvareni prihodi za izvještajni period veći su za 5,64% ove u odnosu na isti period prošle godine.  Najznačajniji segmet prihoda čine prihodi od prodaje učinaka, od kojih su najzastupljeniji prihodi od prodaje električne energije. Rashodi su manji za 3,61% u odnosu na isti period prošle godine. Najznačajnije učešće u troškovima imaju troškovi nabavke električne energije, koji iznose oko 62% ukupnih troškova preduzeća.

Preduzeće je izmirilo sve obaveze po osnovu bruto plate za oktobar 2018. godine i nema nikakvih dugovanja prema radnicima. Izmirena je zadnja faktura za električnu energiju, koja je dospjela na plaćanje juče, 20.10., a izmirene su i sve ostale, dospjele obaveze prema dobavljačima.

Prihodi ostvareni i kroz iznalaženje dodatnih poslova, među kojima su košenje i uređenje privatnih ili nekontrolisanih javnih površina, zatim izbori za najpovoljnijeg izvođača na nekoliko javnih tendera Vlade Distrikta ili realizacija dijela dodjeljenih grant sredstava, dok je realizacija za preostale u pripremi.

Ukupan iznos dugoročnih obaveza od 5.975.368 KM se odnosi na privremene obaveze prema osnivaču – to su obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, odnosno nekretnine i pokretne stvari koje su nakon osnivanja predate preduzeću na upravljanje, ali ni nakon više od 10 godina nije završena procedura prenosa vlasništva i uknjižavanja nekretnina i pokretnina na JP “Komunalno Brčko”.

Od januara do kraja oktobra registrovano je 2.129 novih korisnika usluge prikupljanja i odvoza smeća, za električnu energiju registrovan 451 novi korisnik, a za uslugu isporuke vode  registrovana 304 nova korisnika.

Zahvaljujući primjeni elektronskog sistema javnih nabavki, odnosno postupaka e-aukcije, preduzeće bi do kraja godine trebalo da uštedi oko 300.000 KM u donosu na planirana sredstva za javne nabavke.

Iako nam je primjena e-aukcija donijela značajne uštede, sa druge strane postoje žalbeni procesi. Neki su opravdani, ali postoje i zlonamjerne zloupotrebe Zakona o javnim nabavkama od strane pojedinih potencijalnih dobavljača, koji se žale na pojedine stavke u tenderima, što direktno preduzeću, što putem Kancelarije za rješavanje žalbi BiH, uglavnom bez osnova, ali ipak uz obavezu da se riješe po proceduri.

U ovom trenutku imamo tri veće nabavke, među kojima je nabavka specijalnih vozila, kao i nabavka usluga izrade organizacionog plana, koje mjesecima stoje jer čekamo rješenje Kancelarije za rješavanje žalbi. Žalba za nabavku konsultantskih usluga za izradu nove organizacije preduzeća upućena je Kancelariji 17.07.2018. godine, te bi ovih dana konačno trebalo da bude okončan postupak i deblokiran predmet. Te nabavke ukupno koštaju 380.000,00 KM. Osim toga, u tekućem  mjesecu smo dobili dvije žalbe, od kojih se jedna odnosi na nabavku četiri trafostanice, za čiju nabavku nam je Brčko distrikt BiH isplatio grant u iznosu od 287.000,00 KM.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA