SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 01.11.2018. godine

Ispis E-mail

servisne

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 - Dio DV 10 kV Interplet (TS 10/0,4 kV: Pirometal, Pirometal nova, Kafilerija, Palis, Gredice 3 i 4) u vremenu od 10:00 do 10:15 h;

 - TS 10/0,4 kV Gornji Rahić 8, jedan NN izlaz, zastoj u trajanju oko 2 h tokon dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 - Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” je uredno

 - Kvalitet vode u gradskom i ostalim lokalnim sistemima je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Odvoz otpada će danas i u narednim danima biti otežan zbog nedostatka vozila za prikupljanje i odvoz otpada.

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ČIŠĆENJE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U GRADSKOM PODRUČJU u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene od 05:00 do 22:00 h

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA:

  • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim matrerijalom u gradskom području
  • Mašinsko krčenje šiblja i divljeg rastinja: oko carinskog prelaza
  • Uklanjanje lišća sa javnih travnjaka u gradskom području

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluge održavanja - Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA