SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 05.07.2018. godine

Ispis E-mail

cisterna-jkp

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 - TS 10/0,4 kV Brod 4 i Dizdaruša 3 - u vremenu od 08:00 - 10:00 h;

 - TS 10/0,4 kV Brod 5 i Dizdaruša 4 - u vremenu od 10:00 - 12:00 h;

 - Dio DV 10 kV Krepšić – u vremenu od 16:00 – 17:30 h;

 - TS 10/0,4 kV Srpska Varoš 3 – ulica Branka Kisića, jedan NN izlaz, prekid u trajanju oko 4 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

  • Zbog radova na području Stjepkovice došlo je do smanjenja pritiska u područjima koja se snabdijevaju sa tog izvorišat, stabilizacija će uslijediti u popodnevnim časovima
  • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i ostalih lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ČIŠĆENJE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U GRADSKOM PODRUČJU u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene, permanentno u periodu od 05:00 do 22:00 časa

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA:

  • Orezivanje zelene ograde: gradsko područje
  • Uklanjanje dotrajalih zaštitnih letvi ili njihovo ponovno učvršćivanje i uvezivanje: gradsko područje
  • Kidanje zaperaka: gradsko područje

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 sati

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluga dostave vode u cisterni :

Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je izvršiti uplatu na šalterima Blagajne. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM. Za dodatne informacije pozvati 0800 505 07.

Usluge održavanja - Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA