03.07.2018. Studenti eMPIRICA-e na praktičnoj nastavi u JP „Komunalno Brčko“

Ispis E-mail

empirica1 empirica2

Nastavkom dobre poslovne saradnje između JP „Komunalno Brčko“ i Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom, šest studenata ove organizacije smijerovi inženjerska i poslovna informatika, i ove godine započeli su praktičnu nastavu u našem preduzeću.

Praktična obuka provodi se prema utvrđenom nastavnom planu i programu i uz obezbijeđenu mentorsku podršku. Studenti se uz stručno usmjerenje Siniše Anđelića, koordinatora IT sektora, upoznaju sa praktičnom primjenom znanja iz oblasti koje teorijski izučavaju, a koje se tiču hardverske opreme i softverskih sistema.

Ideja ovog projekta je podučiti i pripremiti mladi profesionalni kadar na moguće izazove savremenog tržišta rada, unapređivanjem njihovih kompetencijskih sposobnosti i vještina.

Studenti su do sada već imali priliku posjetiti pojedine objekte u sklopu našeg preduzeća poput RJ Elektrodistribucija, odnosno Distributivnog centra upravljanja koji djeluje u okviru Tehničke službe, te praktičnim ogledima naučiti više o procesima napajanja grada električnom energijom, odnosno rješenjima problema prilikom isporuke električne energije pomoću aplikacija i programa sofisticirane tehnologije.

U okviru RJ Elektrodistribucija posjetili su i Službu za održavanje mreže, kao i Službu za kontrolu i priključke, gdje su saznali  više o softverskoj podršci njihovom radu.

Studenti su obišli i organizacionu jedinicu Fabriku vode, gdje su se upoznali sa primjenjenim  metodama rada pomoću postojeće hardverske opreme i programa, telemetrijskim upravljanjem pritiska u vodovodnoj mreži, ali i budućim aktivnostima koje bi trebalo da doprinesu većoj automatizaciji i lakšem pristupu obavljanja poslova u procesima prerade, proizvodnje i distribucije vode.

Radna praksa obavezan je dio školovanja na Visokoj školi eMPIRICA, koju zahvaljujući sporazumu o poslovno-tehničkoj saradnji potpisanim između ove organizacije i JP „Komunalno Brčko“, studenti, na obostrano zadovoljstvo, obavljaju upravo u našem preduzeću.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA