SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 02.07.2018. godine

Ispis E-mail

vodovod_01.jpgRJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Danas će biti realizovani sljedeći planski i interventni radovi u isporuci električne energije:

 - Čvorna trafostanica 35/10 kilovolti Arizona (pijaca Arizona, Cerik i Dubrave dio) u vremenu od 08:00-13:00 h

 - Dalekovod 10 kilovoltni Bijela u vremenu od 10:30-14:30 h

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Danas započinju radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Alekse Šantića, koje investira i nadzire Odjeljenje za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, a izvodi JP „Komunalno Brčko“. Tokom izvođenja radova, u naredna 2 mjeseca, dolaziće do povremenih prekida u snabdijevanju kupaca vodom i funkcionisanja kanalizacione mreže u ovoj ulici. Kupci će blagovremeno biti obaviješteni o planiranim prekidima u funkcionisanju vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Alekse Šantića.
  • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas je prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Čišćenje javnih saobraćajnih površina u gradskom području u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade za održavanje javnoprometnih površina.

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, mašinsko i ručno čišćenje površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene u periodu od 05:00 do 22:00 sata.

Održavanje zelenih površina:

  • Orezivanje zelene ograde: gradsko područje
  • Mašinsko košenje travnjaka : Bijeljinska
  • Okopavanje sezonskog cvijeća i trajnica
  • Uklanjanje dotrajalih zaštitnih letvi ili njihovo ponovno učvršćivanje i uvezivanje: gradsko područje

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 sati.

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluga dostave vode u cisterni :

Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je izvršiti uplatu na šalterima Blagajne. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM. Za dodatne informacije pozvati 0800 505 07.

Usluge održavanja - Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA