16.05.2018. Pozitivno poslovanje JP “Komunalno Brčko” u prvom kvartalu 2018. godine

Ispis E-mail

poslovna zgrada

JP “Komunalno Brčko” je u prvom kvartalu 2018. godine ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u poslovanju od 897.066 KM.

Podsjećamo da je preduzeće proteklu poslovnu godinu završilo sa gubitkom od 1.904.762 KM. Pozitivan preokret u poslovanju u samo tri mjeseca tekuće godine rezultat je brojnih preduzetih mjera, među kojima su obezbjeđenje povoljnijeg ugovora za snabdijevanje električnom energijom u 2018. godini, kvalitetnije upravljanje potraživanjima i efikasnija naplata, kontrola neurednih platiša, odgovornije trošenje finansijskih resursa preduzeća i generalno jedan domaćinski odnos prema vođenju preduzeća. Ovo su prepoznale i bankarske institucije, koje su ponovo otvorene za podršku u poslovanju sa našim preduzećem, što je još jedan od dokaza odgovornijeg odnosa prema poslovnim procesima.

U periodu januar – mart 2018. godine JP ”Komunalno Brčko” je ostvarilo prihod u iznosu od 12.455.680 KM, dok su rashodi bili na nivou od 11.558.614 KM, te je preduzeće ostvarilo pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 897.066 KM za prvi kvartal 2018. godine, što je za 474.492 KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Radna jedinica Elektrodistribucija u prva tri mjeseca ove godine ostvarila je pozitivan rezultat od skoro milion KM (997.125 KM), iako je cijena električne energije u prvom kvartalu prošle godine bila povoljnija, a potrošnja struje veća. RJ Vodovod i kanalizacija poslovala je pozitivno, iako sa iznosom od 19.270 KM, dok je RJ Čistoća imala negativan finansijski rezultat od 119 000 KM, što je za 361.547 KM manje u odnosu na isti period prošle godine. S obzirom da bi do kraja godine grant sredstvima iz Budžeta Distrikta trebalo da bude riješeno pitanje nabavke vozila za obavljanja usluga prikupljanja i transporta otpada i druge radne mašine, jer za vozila koja su nabavljena putem operativnog lizinga ove godine ističe ugovor, očekujemo da će eliminisanje novčane sume koja se izdvaja za lizing dovesti do uravnoteženijeg poslovanje kako ove, tako i ostalih radnih jedinica, u mjesecima koji su pred nama.

Važno je istaći i da se u prva tri mjeseca povećao broj kupaca osnovnih usluga preduzeća za 600 – tačnije registrovana su 184 nova kupca električne energije, 290 kupaca vode i 125 novih kupaca usluge odvoza smeća. Očekujemo da se trend povećanja broja kupaca nastavi i u drugom kvartalu tekuće godine, s obzirom da je u toku aktivnost na usaglašavanju broja kupaca i onih koji nelegalno koriste usluge preduzeća, te njihovo uvođenju u bazu kupaca.

Vršilac dužnosti direktora JP “Komunalno Brčko” Mirsad Đapo kaže da je evidentan odgovorniji odnos prema poslu kod svih zaposlenika, vraćena je ozbiljnost i kvalitet u funkcionisanje poslovnih procesa, kupci su prepoznali ozbiljnost u radu i najveći broj njih redovno izmiruju obaveze, a kod onih koji nisu redovne platiše, dugovanja potražujemo sudskim putem, ukoliko opomene ili isključenja sa mreže ne daju rezultat.

Ističemo i da na pozitivno poslovanje RJ Vodovod i kanalizacija i preduzeća u cjelini u prvom kvartalu 2018. godine nije uticalo uvođenje naknade za vodne usluge od 2,5 KM za mjerno mjesto, s obzirom da se ova naknada našla na računima za april 2018. godine. Iz istog razloga, umjesto dosadašnjih prosječnih 13.500 - 14.000 računa, u aprilu je isporučeno 20.531 račun za uslugu snabdijevanja i isporuke vode. Prihodi koji budu prikupljeni po osnovu naknade za vodne usluge biće usmjeravani u održavanje vodovodne mreže i smanjenje gubitaka u mrežu, tj. detekciju kvarova, curenja, poteškoća oko očitanja potrošnje vode i drugih problema u vodovodnoj mreži, što bi u budućnosti trebalo da dovede do smanjenje gubitaka i broja neočitanih kupaca, te povećanja prihoda RJ u cjelini. Ujedno, u aprilu 2018. godine došlo je i do evidentnog povećanja potrošnje vode od strane kupaca, te je krajnjim kupcima usluge vode u gradskom području isporučeno 9.86 % više vode, a korisnicima u seoskom području za 5,21 % više vode u odnosu na april 2017. godine.

Kada je riječ o poslovanju radne jedinice Elektrodistribucija, ističemo da gubici  električne energije za april 2018. godine iznose 7,92%, što je značajno smanjenje u odnosu na april 2017. godine, kada su iznoslili 13,12%. Procenat  gubitaka za prva četiri mjeseca 2018. godine iznosi 11,61% i manji je za 0,92%  u odnosu na prethodnu godinu kada su gubici za isti period iznosili 12,53 %.

Uravnoteženije poslovanje preduzeća i pružanje usluga propisanog kvaliteta biće okosnice rada svih organizacionih jedinica i u narednom periodu, te bi JP “Komunalno Brčko” kraj poslovne godine trebalo da obilježi pozitivnim poslovanjem u cjelini.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA