07.02.2018. V.d. direktora Mirsad Đapo na sastanku sa ministrom Petrom Đokićem

Ispis E-mail

djapo_djokic_2Vršilac dužnosti direktora JP “Komunalno Brčko” Mirsad Đapo sastao se juče u Banjaluci sa ministrom industrije, energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Petrom Đokićem, kojem se zahvalio na pomoći i podršci u vezi sa produženjem valute za plaćanje obaveza za isporučenu električnu energiju za 2017. godinu.

Naime, JP “Komunalno Brčko” je bilo u opasnosti da se, zbog nagomilanog duga za isporučenu električnu energiju prema Mješovitom holdingu “Elektroprivreda Republike Srpske” a.d. Trebinje, 20. februara 2018. godine suči sa aktiviranjem bankarske garancije, što bi dovelo do blokade svih računa preduzeća do namirenja duga.

Uz podršku ministra Đokića i veliko razumijevanje rukovodstva Elektroprivrede Republike Srpske za situaciju u kojoj se preduzeće nalazi, djelimično i zbog činjenice da je tržište električne energije prošle godine bilo nepovoljno za oba preduzeća, prihvaćenja je molba da se rok za isplatu dugovanja, i kamata po osnovu dugovanja za 2017. godinu, prolongira do 31. marta 2018. godine. Elektroprivreda RS naš je dobavljač električne energije i za 2018. godinu.

Rješavanjem ovog problema, vršilac dužnosti direktora JP “Komunalno Brčko” Mirsad Đapo rekao je da zaposlenici mogu da odahnu, ali i da će se u narednom periodu svi morati maksimalno angažovati da se i dugovanja prema Javnom preduzeću smanje, a poveća broj korisnika usluga, da  bi bila ispoštovana preuzeta obaveza prema Elektroprivredi RS, ali i svima ostalima prema kojima preduzeće mora izmirivati obaveze.

Računi za isporučene usluge prema kupcima i korisnicima usluga JP “Komunalno Brčko” za januar 2018. godine biće podijeljeni do 10. februara, dok će se uskoro krenuti i sa opomenama i isključenjima neredovnih i neurednih platiša, posebno pravnih lica, rekao je v.d. direktora Đapo.

Osim o ovoj temi, ministar Đokić i v.d. direktora Đapo razgovarali su i o ostalim aktuelnim dešavanjima u brčanskom javnom komunalnom preduzeću, poslovnim planovima za tekuću i naredne tri godine, reorganizaciji u radu i težnji da se ovo preduzeće ponovo postavi na stabilne noge. Ministar Đokić najavio je da će uskoro posjetiti JP “Komunalno Brčko” i razgovarati sa rukovodstvom o do sada realizovanim i narednim koracima na unapređenju i stabilizaciji poslovanja.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA