27.12.2017. Obavještenje za kupce električne energije o planskim radovima na DV Lipovac – Brod

Ispis E-mail

obavi

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce električne energije da će u petak 29.12.2017. godine u vremenu od 07:30 do 8:30 časova zbog planiranih radova na dijelu deset kilovoltnog dalekovoda Lipovac – Brod doći do prekida u snadbijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa sljedećih trafostanica 10/0,4 kV: Brod 2, 3, 4 i 8, Benzinska pumpa Mešić (Cetanex), FIS, Lipovac 1 i 2, Ulović 1 i 2, Vitanovići 1, 2, 3, 4 i 5, Bukovac 1, 2 i 3.

Za dodatne informacije kontaktirati Pozivni centar 0800 505 07. 

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA