План интегритета ЈП Комунално Брчко

Одлука о усвајању и провођењу Плана интергитета

Правилник о интерном пријављивању корупције у ЈПК

Стратегија за борбу против корупције у Брчко дистрикту БиХ за период 2022 - 2024. година

Акциони план за провођење стратегије за борбу против корупције у Брчко дистрикту БиХ за период 2022 - 2024. година