Финансијски извјештај о раду ЈП Комунално Брчко за период 01.01.-30.06. 2022

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2020. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2019. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2018. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2017. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2016. годину