Годишњи извјештај о раду и финансијском пословању за 2022. годину

Одлука Управног одбора о усвајању извјештаја о раду и финансијском пословању за 2022. годину

Одлука Скупштине о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању за 2022. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. 1.1.-30.06.2022. год.

Извјештај о раду и финансијском пословању ЈПК за 2021. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2020. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2019. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2018. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2017. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2016. годину