Цјеновник-услуга РЈ Водовод И канализација

Цјеновник услуга РЈ Чистоћа

Цјеновник услуга РЈ Електродистрибуција

Тарифни ставови за испоруку електричне енергије за квалификоване купце који се не снабдијевају у оквиру универзалне услуге 1.2.2023. god.

Одлука о тарифама за услуге дистрибуције електричне енергије у Брчко дистрикту БиХ 1.3.2023.

Одлука о тарифама за снабдијевање електричном енергијом у оквиру универзалне услуге у Брчко дистрикту БиХ 1.3.2023.