Цјеновник-услуга РЈ Водовод И канализација

Цјеновник услуга РЈ Чистоћа

Цјеновник услуга РЈ Електродистрибуција

Одлука о тарифним ставовима за испоруку ел енергије за купце који се не снабдијевају у оквиру универзалне услуге-тржишне купце Брчко дистрикт БиХ

Одлука о тарифама за услуге дистрибуције електричне енергије у Брчко дистрикту БиХ 1.3.2023.

Одлука о тарифама за снабдијевање електричном енергијом у оквиру универзалне услуге у Брчко дистрикту БиХ 1.3.2023.