Цјеновник-услуга РЈ Водовод И канализација

Цјеновник услуга РЈ Чистоћа

Цјеновник услуга РЈ Електродистрибуција

Тарифни ставови за испоруку електричне енергије за квалификоване купце који се не снабдијевају у оквиру универзалне услуге

Одлука о тарифама за услуге дистрибуције електричне енергије 2020.

Тарифни ставови за универзалну услугу 1.1.2022