Цјеновник-услуга РЈ Водовод И канализација

Цјеновник услуга РЈ Чистоћа

Цјеновник услуга РЈ Електродистрибуција

Тарифни ставови за испоруку електричне енергије квалификованим купцима из категорије потрошње 35кV и ЈР у Брчко дистрикту БиХ 1.1.2022

Одлука о тарифама за услуге дистрибуције електричне енергије 2020.

Тарифни ставови за универзалну услугу 1.1.2022