Новости

29.01.2020. СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ УСВОЈИЛА ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ЗА 2021. ГОДИНУ

Посланици новог сазива Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине усвојили су синоћ на другој редовној сједници План пословања Јавног предузећа „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ за 2021. годину.

План рада за ову годину посланицима је изложио Анто Илић, предсједник Управног одбора.

У дискусији након излагања неколико посланика имало је питања, која су се углавном односила на план запошљавања и нову систематизацију радних мјеста у предузећу, чија је израда у току. Било је питања која су се односила и на финансијско пословање предузећа, те опасности од отвореног тржишта електричне енергије и губитке струје у мрежи.

Предузеће је планом пословања предвидјело 47.750.000 КМ прихода, те 47.500.000 КМ расхода. Највећи дио прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије.

Скупштина је План пословања усвојила за 21 гласом за и два против, с обзиром да су се у сали у вријеме гласања налазила 23 посланика, од укупно 31 члана Скупштине.

Прије усвајања Плана пословања ЈП „Комунално Брчко“ у Скупштини Брчко дистрикта БиХ, план је крајем прошле пословне године усвојио Управни одбор предузећа.

Раније током засиједања, посланици су разматрали и тачку дневног реда која се односила на повећање основног капитала предузећа, која је такође прихваћена, те су донесене Одлуке о измјени одлуке о оснивању јавног предузећа и Одлука о усвајању измјена Статута ЈП „Комунално Брчко“, која је директна импликација претходне одлуке.