План пословања ЈП Комунално Брчко 2024

План пословања ЈП Комунално Брчко 2023

Одлука о давању сагласности на План пословања предузећа за 2023. годину

Финансијски план пословања ЈП Комунално Брчко за 2023 годину

Одлука о давању сагласности на Финансијски план пословања предузећа за 2023. годину

План пословања ЈП Комунално Брчко за 2022. годину

План пословања ЈП Комунално Брчко за 2021. годину

План пословања ЈП Комунално Брчко за 2020. годину

План пословања ЈП Комунално Брчко за 2019. годину

План пословања ЈП Комунално Брчко за 2018. годину