12.07.2021. год.] Одлука о избору - Набавка растављача са ручним погоном за стубове и изолаторе

16.07.2021. год.] Одлука о избору - Набавка лабораторијске опреме лабораторијског суђа и др.

15.07.2021. год.] Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дистрибутивних мјерних ормара

15.07.2021. год.] Одлука о поништењу поступка набавке потрошног материјала

29.06.2021. год.] Одлука о понишењу набавке услуга испитивања енергетских каблова

25.06.2021. год.] Одлука о поништењу ЛОТ 2-Материјал за повезивање ТС на дистрибутивну мрежу

25.06.2021. год.] Одлука о избору најповољнијег понуђача- ЛОТ 1- ТС Српска Варош

25.06.2021. год.] Одлука о избору набавка и уградња ТС Рашљани, Буквик и Маоча

22.06.2021. год.] Одлука о избору_набавка разне опреме

22.06.2021. год.] Одлука о избору_набавка контејнера V=7m3

22.06.2021. год.] Одлука о избору_набавка горива ЛОТ1

22.06.2021. год.] Одлука о избору_набавка лож уља ЛОТ2

22.06.2021. год.] Одлука о избору_набавка материјала за прикључке ЛОТ1

[18.06.2021. год.] Одлука о поништењу поступка набавке_поправка и замјена врата

[17.06.2021. год.] Одлука о избору_израда надстрешнице

[14.06.2021. год.] Одлука о избору_набавка хигијенског материјала

[10.06.2021. год.] Одлука о поништењу_ набавка фреквентних регулатора

[10.06.2021. год.] Одлука о избору_набавка спојница за потребе интервенција на каблу

[10.06.2021. год.] Одлука о избору_набавка млазница за чишћење колектора

[10.06.2021. год.] Одлука о избору_набавка ситног алата ЛОТ2

[09.06.2021. год.] Одлука о поништењу поступка набавке металних полица 2 лота

[02.06.2021. год.] Одлука о избору_санација ревизионих канализационих окана

[01.06.2021. год.] Одлука о избору- набавка материјала за санацију јавне расвјете

[28.05.2021. год.] Одлука о избору најповољнијег понуђача- Набавка каблова

[28.05.2021. год.] Одлука о избору најповољнијег понуђача- Набавка стубова

[28.05.2021. год.] Одлука о избору понуђача набавка насипног камена

[28.05.2021. год.] Одлука о избору_набавка потрошног материјала ЛОТ3

[28.05.2021. год.] Одлука о избору_набавка потрошног материјала ЛОТ2

[28.05.2021. год.] Одлука о избору_набавка потрошног материјала ЛОТ1

[26.05.2021. год.] Одлука о поништењу набавке радова на санацији зграде

[25.05.2021. год.] Одлука о поништењу поступка јавне набавке трансформаторског уља

[25.05.2021. год.] Одлука о избору најповољније понуђача_набавка специјалног возила

[24.05.2021. год.] Одлука о избору лот 2-потрошни материјал

[24.05.2021. год.] Одлука о избору лот 2-уље

[24.05.2021. год.] Одлука о избору лот 1-оруђе

[19.05.2021. год.] Одлука о поништењу - Набавка самоходне телескопске дизалице

[17.05.2021. год.] Одлука о поништењу поступка јавне набавке Услуге испитивања енергетских каблова

[12.05.2021. год.] Одлука о избору набавка МФУ

[29.04.2021. год.] Одлука о избору ИСП-Лот-3

[29.04.2021. год.] Одлука о избору ИСП-Лот-2

[29.04.2021. год.] Одлука о избору ИСП-Лот-1

[29.04.2021. год.] Одлука о избору - Набавка растављача са ручним погоном

[28.04.2021. год.] Одлука лот 5_набавка заштитних преграда

[28.04.2021. год.] Одлука лот 4_набавка средстава за дератизацију

[28.04.2021. год.] Одлука лот 3_набавка средстава за дезинфекцију

[28.04.2021. год.] Одлука лот 2_набавка заштитних рукавица

[28.04.2021. год.] Одлука лот 1_набавка заштитних маски

[28.04.2021. год.] Одлука_набавка уређаја за трагање подземних инсталација

[28.04.2021. год.] Одлука_набавка хране за псе у гранулама

[26.04.2021. год.] Одлука о избору -Набавка мјерача нивоа и услуга калибрације мјерно регулационе опреме Е+Х

[23.04.2021. год.] Одлука о поништење поступка набавке алата и опреме

[20.04.2021. год.] Одлука о избору - лот2 теретна мв испод 65 t

[20.04.2021. год.] Одлука о избору - услуга порпавке компактора

[20.04.2021. год.] Одлука о избору_ЛОТ 2 – Набавка услуга одржавања клима уређаја и расхладних система

[20.04.2021. год.] Одлука о избору_ЛОТ 1 – Услуге одржавања система гријања, вентилације и димњака

[15.04.2021. год.] Одлука о избору_набавка материјал за водоводни систем Буквик

[07.04.2021. год.] Одлука о избору лот1 електрорадови

[23.03.2021. год.] Одлука о избору_набавка хемикалија за потребе пречишћавања воде

[19.03.2021. год.] Одлука о избору_набавка комбија

[17.03.2021. год.] Одлука о поништењу поступка набавке услуга одржавања интегралног информационог система

[17.03.2021. год.] Одлука о поништењу посупка набавке израде надстрешнице

[16.03.2021. год.] Одлука о поништењу поступка јавне набавке

[05.03.2021. год.] Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка напитака за госте предузећа

[05.03.2021. год.] Одлука о избору најповољнијег понуђача- Фортигате 200Е ФортиWеб ФортиАнализер лиценце

[01.03.2021. год.] Odluke za nabavku i ugradnju mobilnih, stubnih i kompaktnih betonskih trafostanica-LOT2

[01.03.2021. год.] Odluke za nabavku i ugradnju mobilnih, stubnih i kompaktnih betonskih trafostanica-LOT1

[01.03.2021. год.] Одлука о додјели уговора за набавку водомјера за даљинско очитање

[26.02.2021. год.] Одлука о избору - лот1 надоградње

[26.02.2021. год.] Одлука о избору - лот2 ровокопачи

[26.02.2021. год.] Одлука о поништењу - лот3

[26.02.2021. год.] Одлука о избору - лот4 мали трактори

[26.02.2021. год.] Одлука о избору - лот5 теретна мв преко 65 т

[26.02.2021. год.] Одлука о избору-Лот1 рд за теретна мв

[26.02.2021. год.] Одлука о додјели уговора набавка бесконтактних индикатора

[09.02.2021. год.] Одлука о поништењу поступка набавке половног трактора

[09.02.2021. год.] Одлука о поништењу - Набавка Бројила за увођење у АММ систем

[27.01.2020. год.] Одлука о избору -лот2 набавка рд за радне машине

[25.01.2020. год.] Одлука о поништењу поступка набавке лот3 ситни потрошни материјал

[25.01.2020. год.] Одлука о поништењу поступка набавке лот2 водомјери

[25.01.2020. год.] Одлука о поништењу поступка набавке лот1 потрошни материјал за одржавање водоводне мреже

[21.01.2020. год.] Одлука о поништењу набавке- Одржавање интегралног информационог система

[20.01.2020. год.] Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка Шкоде СуперБ

[06.01.2020. год.] Одлука о избору лот2 набавка пумпи

[06.01.2020. год.] Одлука о избору лот1 набавка и уградња пумпи

[04.12.2020. год.] Одлука о избору_банкарска гаранција

[04.12.2020. год.] Одлука о избору_набака Ладе

[04.12.2020. год.] Одлука о поништењу_набавка комби возила

[04.12.2020. год.] Одлука о избору_спојни и овјесни материјал

[16.11.2020. год.] Одлука о избору_електрична енергија

[16.11.2020. год.] Одлука о избору_мобилни телефони

[26.10.2020. год.] Одлука о понистењу 1199

[20.10.2020. год.] Одлука о избору најповољнијег понуђача- ЛОТ 1- Набавка алата

[15.10.2020. год.] Одлука о избору растављачи стубови и изолатори

[30.09.2020. год.] Одлука о избору_набавка ферихлорида

[21.09.2020. год.] Одлука_набавка и уградња хидрауличних цријева

[21.09.2020. год.] Одлука_набавка екстерне ревизије

[15.09.2020. год.] Одлука о избору_набавка канцеларијског материјала

[15.09.2020. год.] Одлука о избору_набавка половног булдозера

[07.09.2020. год.] Одлука о избору поправка багера Фиат Хитацхи

[31.08.2020. год.] Oдлука о поништењу електрорадови лот 4

[31.08.2020. год.] Oдлука о поништењу багери лот2

[31.08.2020. год.] Oдлука о поништењу надоградње лот1

[11.08.2020. год.] Одлука о избору - лот2 надоградња Фарид на Ивец-у

[11.08.2020. год.] Одлука о избору - лот1 надоградња Фарид на МАН-у

[23.07.2020. год.] Одлука о додјели лот5 остала опрема

[23.07.2020. год.] Одлука о додјели лот4 каблови

[23.07.2020. год.] Одлука о додјели лот3 стубови

[23.07.2020. год.] Одлука о додјели лот2 свјетиљке и др.

[23.07.2020. год.] Одлука о додјели лот1 сијалице грла и др.

[02.07.2020. год.] Одлука о избору_набавка инертног материјала_земље

[02.07.2020. год.] Одлука о додјели уговора поправка руке багера

[12.06.2020.год.] Одлука о поништењу поступка ревизија

[09.06.2020.год.] Одлука о поништењу поступка

[09.06.2020.год.] Одлука о избору најповољнијег понуђача

За приступ старијим документима посјетите архиву старог сајта. Да бисте отворили стари сајт кликните ОВДЕ