[23.07.2021. год.] Обавјештење о набавци банкарских услуга

[21.07.2021. год.] Обавјештење о набавци водоматеријала за прикључке

[19.07.2021. год.] Обавјештење о набавци образаца за штампање рачуна

[13.07.2021. год.] Обавјештење о набавци услуга провођења ресертификацијског и два надзорна аудита ИСО 45001 2018

[02.07.2021. год.] Обавјештење о набавци услуга одржавања софтвера и система за даљинско очитање водомјера

[02.07.2021. год.] Обавјештење за набавку услуга сервисирања фреквентних регулатора

[29.06.2021. год.] Сажетак обавјештења набавка и уградња МРО- 2 лота

[28.06.2021. год.] Сажетак обавјештења набавка каменог агрегата

[28.06.2021. год.] Обавјештење о набавци пумпи

[28.06.2021. год.] Обавјештење о набавци оплате

[25.06.2021. год.] Исправка обавјештења о набавци услуга екстерне ревизије финансијских извјештаја

[10.06.2021. год.] Сажетак обавјештења амм

[10.06.2021. год.] Сажетак обавјештења санација асфалтних површина 2 лота

[10.06.2021. год.] Сажетак обавјештење теретна мв преко 65 т и чистилица

[10.06.2021. год.] Сажетак обавјештена о набавци -пнеуматици 2 лота

[08.06.2021. год.] Обавјештење о набавци лабораторијске опреме

[08.06.2021. год.] Исправка обавјештење о набавци хемикалија и аналитичких реагенаса

[08.06.2021. год.] Обавјештење о набавци хемикалија и аналитичких реагенаса

[08.06.2021. год.] Обавјештење о набавци услуга испитивање енергетских каблова

[01.06.2021. год.] Обавјештење о набавци разне опреме

[27.05.2021. год.] Обавјештење о набавци дистрибутивних мјерних ормара

[06.05.2021. год.] Обавјештење о набавци-Услуге поправке и уградње врата

[06.05.2021. год.] Обавјештење о набавци металних полица за архиву

[29.04.2021. год.] Обавјештење о набавци- Услуга испитивања енергетских каблова

[29.04.2021. год.] Обавјештење о набавци-Услуге ИСП

[29.04.2021. год.] Обавјештење о набавци-Набавка хигијенског материјала

[29.04.2021. год.] Обавјештење о набавци-Израда надстрешница за азил

[29.04.2021. год.] Обавјештење о набавци - алат и млазнице

[20.04.2021. год.] Обавјештење о набавци бројила

[13.04.2021. год.] Обавјештење о набавци ТС

[13.04.2021. год.] Обавјештење о набавци- услуге изнајмљивања самоходне телескопске дизалице са корпом

[13.04.2021. год.] Обавјештење о набавци - санација ревизионих канализационих окана

[09.04.2021. год.] Обавјештење о набавци ЛЗО

[25.03.2021. год.] Oбавјештењe о набавци услуга екстерне ревизије финансијских извјештаја

[24.03.2021. год.] Oбавјештењe о набавци - уређаји

[24.03.2021. год.] Сажетак обавјештења о набавци радова на изградњи монтажног складишта

[24.03.2021. год.] Обавјештење о набавци МФУ

[24.03.2021. год.] Обавјештење - храна у гранулама за псе

[17.03.2021. год.] Obavještenje o nabavci materijala za poboljšanje vodovodnog sistema MZ Bukvik

[15.03.2021. год.] Oбавјештење за набавку мјерача нивоа и калибрацијемјерно регулационе опреме E+Х

[12.03.2021. год.] Сажетак обавјештења o набавци алата и опреме

[11.03.2021. год.] Набавка 20 отворених контејнера запремине V=7 m3 за прикупљање отпада

[09.03.2021. год.] Обавјештење о набавци гумених дихтунга

[09.03.2021. год.] Обавјештење о набавци насипног камена

[05.03.2021. год.] Обавјештење о набавци_групна телефонија

[04.03.2021. год.] Обавјештење о набавци_5 лотова

[03.03.2021. год.] Обавјештење о набавци растављача са ручним погоном за уградњу у 10 кВ ДВ мрежу са стубовима и изолаторима

[02.03.2021. год.] Oбавјештењe - Револвинг

[25.02.2021. год.] Сажетак обавјештења - набавка мале смећаре

[25.02.2021. год.] Сажетак обавјештења - поправка компактора

[25.02.2021. год.] Сажетак обавјештења - набавка и уградња рд 2 лота

[25.02.2021. год.] Сажетак обавјештења набавка потрошног материјала 3 лота

[24.02.2021. год.] Обавјештење за набавку стубова- електроматеријал

[25.02.2021. год.] Обавјештење_набавка напитака

[23.02.2021. год.] Обавјештење_Каско

[15.02.2021. год.] Обавјештење_набавка хемикалија

[15.02.2021. год.] Обавјештења услуга одржавања

[04.01.2021. год.] Сажетак обавјештења_набавка материјала за редовно одржавање

[22.12.2020. год.] Сажетак обавјештења_набавка комби возила

[21.12.2020. год.] Обавјештење о набавци_ТС два лота

[18.12.2020. год.] Сажетак обавјештења о набавци резервних дијелова

[18.12.2020. год.] Сажетак обавјештења о набавци потрошног материјала

[16.12.2020. год.] Обавјештење о набавци- радови израда надстрешнице у азилу

[08.12.2020. год.] Обавјештење о набавци половног трактора

[08.12.2020. год.] Обавјештење о набавци резервних дијелова за рачунаре

[08.12.2020. год.] Обавјештење о набавци Fortigate, Fortiweb, Fortimail, FortiAnalizer

[03.12.2020. год.] Сазетак обавјештења о набавци бројила_АММ

[25.11.2020. год.] Обавјештење о набавци половног трактора

[24.11.2020. год.] Обавјештење о набавци - водомјери

[20.11.2020. год.] Сажетак обавјештења о набавци индикатора

[06.11.2020. год.] Oбавјештењe о набавци пумпи - 2 лота

[06.11.2020. год.] Cажетак обавјештења о набавци путничког моторног возила

[04.11.2020. год.] Обавјештење_Набавка и уградња фреквентних регулатора

[14.10.2020. год.] Обавјештење - Испорука и уградња сета АЦУ-батерија са подјелом на лотове

[05.10.2020. год.] Обавјештење - групна мобилна телефонија

[30.09.2020. год.] Сажетак обавјештења набавка мобилних телефона

[24.09.2020. год.] Обавјештење о набавци Windows и Office лиценци

[24.09.2020. год.] Обавјештење о набавци - 2 лота ЛЗО

[11.09.2020. год.] Сажетак обавјештења о додјели уговора Фиат Хитацхи

[10.09.2020. год.] Обавјештење о набавци Фортигате 200Е, ФортиWеб, ФортиМаил, ФортиАнализер, лиценце

[10.09.2020. год.] Обавјештење о набавци течног кисеоника за Фабрику воде

[31.08.2020. год.] Сажетак обавјештења- набавка растављача

[31.08.2020. год.] Сажетак обавјештења- набавка растављача

[24.08.2020. год.] Обавјештење о набавци алата по лотовима

[18.08.2020. год.] Обавјештење_Набавка услуга осигурања возила

[11.08.2020. год.] Обавјештење_поправка багера Фиат Хитацхи

[11.08.2020. год.] Обавјештење о набавци материјала за реконструкцију ЕЕ мреже

[24.07.2020. год.] Сажетак обавјештења - набавка булдозера

[17.07.2020. год.] Обавјештење - систематизација

[13.07.2020. год.] Обавјештење-набавка канцеларијског материјала

[13.07.2020. год.] Обавјештење - затворени контејнери

[10.07.2020. год.] Обавјештење о набавци услуга одржавања интегралног информационог система

[09.07.2020. год.] Сажетак набавка спојног и овјесног материјала

[07.07.2020. год.] Обавјештење - набавка мобилних телефона

[07.07.2020. год.] Обавјештење о набаци- Набавка услуга одржавања система техничке заштите

[03.07.2020. год.] Набавка и уградња рд за моторна возила и радне машине_ 2 лота

[03.07.2020. год.] Обавјештење_Набавка и уградња рд за моторна возила и радне машине_4 лота

За приступ старијим документима посјетите архиву старог сајта. Да бисте отворили стари сајт кликните ОВДЕ