[16.05.2024.] Обавјештење о набавци услуге поправке апарата

[15.05.2024.] Обавјештење о набавци фреквентних регулатора, комуникационе телеметријске опреме

[14.05.2024.] Обавјештење о набавци косачице

[14.05.2024.] Одлука о поништењу набавке арматурних мрежа

[14.05.2024.] Обавјештење о набавци услуга VoIP телефоније

[08.05.2024.] Обавјештење о набавци успостављања оптичког линка у Сеоњацима

[29.04.2024.] Обавјештење о набавци услуга екстерне ревизије за 2023. год

[29.04.2024.] Обавјештење за набавку радова- Ревитализација електроенергетских објеката

[26.04.2024.] Обавјештење о набавци арматурних мрежа

[24.04.2024.] Обавјештење о набавци каменог агрегата по лотовима

[18.04.2024.] Обавјештење о набавци услуга одржавања чишћења објеката

[16.04.2024.] Обавјештење о набавци ручног алата

[12.04.2024.] Обавјештење о набавци услуга стручног усавршавања и образовања

[12.04.2024.] Обавјештење о додјели додјели уговора за набавку спојница

[11.04.2024.] Обавјештење - хотелске услуге 2024

[09.04.2024.] Обавјештење о набавци конзола

[03.04.2024.] Обавјештење о набавци и испоруци горива

[03.04.2024.] Обавјештење о набавци фреквентног регулатора

[03.04.2024.] Обавјештење о набавци за набавку хране у гранулама

[28.03.2024.] Обавјештење о набавци услуге ИСП-а, два лота

[06.03.2024.] Обавјештење о додјели уговора_набавка резервнох дијелова и услуга сервиса АУМА погона

[04.03.2024.] Обавјештење о набавци резервних дијелова за дозирну станицу хлордиоксида

[28.02.2024.] Обавјештење о додјели уговора за набавку хемикалија И аналитичких реагенаса

[27.02.2024.] Обавјештење, услуге за стручно усавршавање и образовање

[20.02.2024.] Обавјештење о додјели уговора за набавку и уградњу мјерне опреме за телеметријски надзор

[19.02.2024.] Обавјештење о додјели уговора за набавку услуга баждарења мјерила широке потрошње

[30.01.2024.] Обавјештење о додјели уговора за набавку надоградње система за ЕРВ

[17.01.2024.] Обавјештење о додјели уговора за набавку опреме за сервисно возило

[09.01.2024.] Обавјештење о додјели оквирног споразума за набавку електричних бројила за редовно одржавање

[09.01.2024.] Обавјештење о додјели уговора за набавку рекламног материјала

[09.01.2024.] Обавјештење о набавци хемикалија

[27.12.2023.] Обавјештење о набавци спојница за потребе интервенција на 10 кВ и 35 кВ кабловима

[22.12.2023.] Обавјештење о набавци поштанских услуга

[21.12.2023.] Обавјештење за набавку оригиналних резервних дијелова и сулуга сервиса Аума погона

[21.12.2023.] Обавјештење о набавци мјерне опреме

[21.12.2023.] Обавјештење о набавци оригиналних резервних дијелова и услуга сервиса Сцада система и електро опреме Сиеменс

[14.12.2023.] Обавјештење о набавци надоградње система за ЕРВе

[13.12.2023.] Обавјештење о поништењу набавке радова санације котловнице

[11.12.2023.] Обавјештење о набавци акумулатора и ауто сијалица

[11.12.2023.] Исправка обавјештења о набавци

[06.12.2023.] Обавјештење о додјели уговора за набавку радова реконструкције мокрих чворова И пословног улаза

[30.11.2023.] Обавјештење о набавци р.д. и услуга сервиса СДМО агрегата на Фабрици воде

[30.11.2023.] Исправка обавјештења о набавци опреме за сервисно возило

[27.11.2023.] Обавјештење о додјели уговора за набавку санације штете на јавним и приватним површинама

[27.11.2023.] Обавјештење о набавци хемикалија и аналитичких реагенаса

[22.11.2023.] Обавјештење о набавци материјала за прикључење нових купаца- по лотовима

[15.11.2023.] Одлука о избору - Набавка услуге најма булдожера - гусјеничара

[15.11.2023.] Обавјештење о набавци радова санације котловнице

[14.11.2023.] Обавјештење о набавци услуга баждарења мјерила широке потрошње

[14.11.2023.] Обавјештење о набавци материјала за одржавање, по лотовима - поновљени поступак

[14.11.2023.] Обавјештење о набавци услуга ангажовања аутодизалице с корпом

[13.11.2023.] Обавјештење о набавци - Испорука, уградња и поправка пнеуматика по лотовима

[13.11.2023.] Обавјештење о набавци радова санације службеног улаза од продора влаге у објекту нове управне зграде

[08.11.2023.] Обавјештење_Набавка нове приколице за мини багер

[06.11.2023.] Обавјештење о набавци рекламног материјала

[02.11.2023.] Обавјештење о набавци- Набавка потрошног материјала за прикључке и одржавање водоводне мреже

[26.10.2023.] Обавјештење о набавци електроматеријала са подјелом на лотове

[26.10.2023.] Обавјештење о набавци материјала за уличну расвјету - реализација грантова добијених од Владе Брчко дистрикта БИХ - поновљени поступак

[26.10.2023.] Обавјештење о набавци опреме за сервисно возило

[23.10.2023.] Обавјештење о набавци радова на одржавању водоводне мреже- најам радних машина

[19.10.2023.] Обавјештење о набавци услуга ревизије финансијских извјештаја ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2023. год.

[19.10.2023.] Обавјештење о набавци образаца рачуна за плаћање комуналних услуга

[19.10.2023.] Обавјештење о набавци Дата Центер-а

[16.10.2023.] Обавјештење о поништењу_набавка опреме за сервисно возило

[09.10.2023.] Обавјештење о набавци радова реконструкције мокрих чворова

[09.10.2023.] Обавјештење о набавци резервних дијелова за рачунарске и мрежне системе

[09.10.2023.] Одлука о избору најповољнијег понуђача- ЛОТ 1- Набавка рачунара и монитора (стандардни)

[09.10.2023.] Одлука о избору најповољнијег понуђача- ЛОТ 2- Набавка рачунара и монитора (са РС232)

[06.10.2023.] Обавјештење_Набавка услуга провођења рецертификацијског и два надзорна аудита система управљања заштитом животне средине у складу са стандардом ИСО 14001-2015

[06.10.2023.] Обавјештење_Набавка Upgrade Fortinet-овог Security System-а и продужење сервиса

[04.10.2023.] Обавјештење о набавци новог трактора са прикључцима

[03.10.2023.] Обавјештење о набавци услуге најма булдожера - гусјеничара

[03.10.2023.] Обавјештење о набавци- Електрична бројила за редовно одржавање

[02.10.2023.] Набавка радних машина за одржавање зелених површина

[29.09.2023.] Обавјештење о набавци робе - Испорука и уградња материјала за одржавање, по лотовима

[25.09.2023.] Обавјештење о набавци радова на санацији котловнице

[22.09.2023.] Обавјештење о набавци санације службеног улаза од продора влаге

[19.09.2023.] Обавјештење о набавци оригиналних резервних дијелова и опреме за ЕБРО вентиле на постројењу Фабрике воде

[18.09.2023.] Обавјештење о набави интерног материјала - земља

[18.09.2023.] Обавјештење о набавци бетона

[09.09.2023.] Обавјештење о набавци сухог крмива за штенад

[01.09.2023.] Обавјештење о набавци двије смећаре

[30.08.2023.] бавјештење о набавци опреме за сервисно возило

[30.08.2023.] Обавјештење о набавци алата и опреме за аутомеханичарску радионицу

[30.08.2023.] Обавјештење о набавци поправке радних машина

[29.08.2023.] Обавјештење о набавци радова на одржавању канализационе и водоводне мреже по лотовима

[24.08.2023.] Обавјештење о набавци камиона са корпом

[22.08.2023.] Обавјештење за набавку спојног и овјесног материјала и склопне опреме

[18.08.2023.] Обавјештење_набавка четки за ауто чистилицу

[14.08.2023.] Обавјештење о додјели уговора за набавку насипног камена

[01.08.2023.] Обавјештење о набавци услуга ревизије финансијских извјештаја за 2023. год.

[21.07.2023.] Обавјештење о набавци рачунара и монитора са подјелом на лотове

[20.07.2023.] Обавјештење о набавци тонера и принтера за потребе благајне

[07.07.2023.] Обавјештење о набавци оригиналних резервних дијелова и опреме за ЕБРО вентиле на постројењу фабрике воде

[07.07.2023.] Обавјештење о набавци роба- Kaspersky Endpoint Security for Business (Select) i Dame Ware

[06.07.2023.] Обавјештење о набавци канцеларијског материјала

[06.07.2023.] Обавјештење_набавка услуга осигурања возила

[06.07.2023.] Обавјештење о набавци резервних дијелова за рачунарске и мрежне системе по лотовима

[04.07.2023.] Обавјештење о набавци четки за ауто-чистилицу

[04.07.2023.] Одлука о поништењу поступка набавке- Набавка материјала за одржавање (спојни и овјесни материјал)

[27.06.2023.] Обавјештење о додјели уговор за набавку надоградње система за ЕРВ

[27.06.2023.] Обавјештење о додјели уговора за ЛОТ 2 лична заштитна опрема- обућа

[21.06.2023.] Обавјештење - Набавка резервних дијелова са уградњом за теретна моторна возила по лотовима - 7 лотова

[20.06.2023.] Обавјештење o набавци Data centra

[13.06.2023.] Обавјештење о набавкци канцеларијског намјештаја за потребе портирнице РЈ Електро по лотовима

[05.06.2023.] Обавјештење за набавку спојног и овјесног материјала и склопне опреме

[18.05.2023.] Обавјештење о набавци униформи

[18.05.2023.] Обавјештење о набавци трафостанице

[16.05.2023.] Обавјештење о набавци ЛОТ 1 - Windows, MS Office, MS Visio, Archi CAD, Corel (трајне лиценце)LOT 2 - Kaspersky Endpoint Security for Business (Select) i DameWare

[16.05.2023.] Обавјештење о набавци-ЛОТ 1 - Моторни тримери за кошење;ЛОТ 2 - Дувачи лишћа, телескопске маказе, моторне пиле и телескопски кресачи грана;

[11.05.2023.] Обавјештење о набавци радова на санацији далековода Г.Рахић- Сеоњаци

[11.05.2023.] Обавјештење о набавци - Набавка и уградња резервних дијелова за теретна возила

[11.05.2023.] Обавјестење о набавци затворених контејнера

[10.05.2023.] Обавјештење о набавци интерног материјала- земља

[10.05.2023.] Обавјештење о набавци алата и оруђа за одржавање зелених површина

[09.05.2023.] Обавјештење о набавци роба - одржавање и надоградња принтинг и скен система по лотовима

[09.05.2023.] Обавјештење о набавци новог трактора са прикључцима за зимско и љетно одржавање

[08.05.2023.] Обавјештење о набавци надоградње система за ЕРВ

[28.04.2023.] Обавјештење o набавци оригиналних резервних дијелова и услуга сервиса

[14.04.2023.] Обавјештење о набавци личне заштитне опреме

[13.04.2023.] Обавјештење о набавци течног кисеоника за фабрику воде

[12.04.2023.] Обавјештење о набавци - Набавка радова на санацији асфалтних и бетонских површина

[07.04.2023.] Обавјештење о набавци материјала (за уличну расвјету) за реализацију грантова добијених од ВБД

[04.04.2023.] Обавјештење о набавци роба за АММ

[04.04.2023.] Обавјештење о набавци потрошног материјала за мале радне машине

[17.3.2023.] Обавјештење о набавци кантица за отпатке

[15.3.2023.] Обавјештење_набавка поштанских услуга

[9.3.2023.] Обавјештењe о јавној набавци угоститељских услуга и услугс кетеринга - Анекс II

[7.3.2023.] Обавјештење о набавци- Набавка хране за псе у гранулама

[3.3.2023.] Обавјештење - Набавка хемикалија за потребе пречишћавања сирове и дезинфекцију чисте воде за пиће, за потребе Фабрике воде

За приступ старијим документима посјетите архиву старог сајта. Да бисте отворили стари сајт кликните ОВДЕ