[19.09.2023.] Обавјештење о набавци оригиналних резервних дијелова и опреме за ЕБРО вентиле на постројењу Фабрике воде

[18.09.2023.] Обавјештење о набави интерног материјала - земља

[18.09.2023.] Обавјештење о набавци бетона

[09.09.2023.] Обавјештење о набавци сухог крмива за штенад

[01.09.2023.] Обавјештење о набавци двије смећаре

[30.08.2023.] бавјештење о набавци опреме за сервисно возило

[30.08.2023.] Обавјештење о набавци алата и опреме за аутомеханичарску радионицу

[30.08.2023.] Обавјештење о набавци поправке радних машина

[29.08.2023.] Обавјештење о набавци радова на одржавању канализационе и водоводне мреже по лотовима

[24.08.2023.] Обавјештење о набавци камиона са корпом

[22.08.2023.] Обавјештење за набавку спојног и овјесног материјала и склопне опреме

[18.08.2023.] Обавјештење_набавка четки за ауто чистилицу

[14.08.2023.] Обавјештење о додјели уговора за набавку насипног камена

[01.08.2023.] Обавјештење о набавци услуга ревизије финансијских извјештаја за 2023. год.

[21.07.2023.] Обавјештење о набавци рачунара и монитора са подјелом на лотове

[20.07.2023.] Обавјештење о набавци тонера и принтера за потребе благајне

[07.07.2023.] Обавјештење о набавци оригиналних резервних дијелова и опреме за ЕБРО вентиле на постројењу фабрике воде

[07.07.2023.] Обавјештење о набавци роба- Kaspersky Endpoint Security for Business (Select) i Dame Ware

[06.07.2023.] Обавјештење о набавци канцеларијског материјала

[06.07.2023.] Обавјештење_набавка услуга осигурања возила

[06.07.2023.] Обавјештење о набавци резервних дијелова за рачунарске и мрежне системе по лотовима

[04.07.2023.] Обавјештење о набавци четки за ауто-чистилицу

[04.07.2023.] Одлука о поништењу поступка набавке- Набавка материјала за одржавање (спојни и овјесни материјал)

[27.06.2023.] Обавјештење о додјели уговор за набавку надоградње система за ЕРВ

[27.06.2023.] Обавјештење о додјели уговора за ЛОТ 2 лична заштитна опрема- обућа

[21.06.2023.] Обавјештење - Набавка резервних дијелова са уградњом за теретна моторна возила по лотовима - 7 лотова

[20.06.2023.] Обавјештење o набавци Data centra

[13.06.2023.] Обавјештење о набавкци канцеларијског намјештаја за потребе портирнице РЈ Електро по лотовима

[05.06.2023.] Обавјештење за набавку спојног и овјесног материјала и склопне опреме

[18.05.2023.] Обавјештење о набавци униформи

[18.05.2023.] Обавјештење о набавци трафостанице

[16.05.2023.] Обавјештење о набавци ЛОТ 1 - Windows, MS Office, MS Visio, Archi CAD, Corel (трајне лиценце)LOT 2 - Kaspersky Endpoint Security for Business (Select) i DameWare

[16.05.2023.] Обавјештење о набавци-ЛОТ 1 - Моторни тримери за кошење;ЛОТ 2 - Дувачи лишћа, телескопске маказе, моторне пиле и телескопски кресачи грана;

[11.05.2023.] Обавјештење о набавци радова на санацији далековода Г.Рахић- Сеоњаци

[11.05.2023.] Обавјештење о набавци - Набавка и уградња резервних дијелова за теретна возила

[11.05.2023.] Обавјестење о набавци затворених контејнера

[10.05.2023.] Обавјештење о набавци интерног материјала- земља

[10.05.2023.] Обавјештење о набавци алата и оруђа за одржавање зелених површина

[09.05.2023.] Обавјештење о набавци роба - одржавање и надоградња принтинг и скен система по лотовима

[09.05.2023.] Обавјештење о набавци новог трактора са прикључцима за зимско и љетно одржавање

[08.05.2023.] Обавјештење о набавци надоградње система за ЕРВ

[28.04.2023.] Обавјештење o набавци оригиналних резервних дијелова и услуга сервиса

[14.04.2023.] Обавјештење о набавци личне заштитне опреме

[13.04.2023.] Обавјештење о набавци течног кисеоника за фабрику воде

[12.04.2023.] Обавјештење о набавци - Набавка радова на санацији асфалтних и бетонских површина

[07.04.2023.] Обавјештење о набавци материјала (за уличну расвјету) за реализацију грантова добијених од ВБД

[04.04.2023.] Обавјештење о набавци роба за АММ

[04.04.2023.] Обавјештење о набавци потрошног материјала за мале радне машине

[17.3.2023.] Обавјештење о набавци кантица за отпатке

[15.3.2023.] Обавјештење_набавка поштанских услуга

[9.3.2023.] Обавјештењe о јавној набавци угоститељских услуга и услугс кетеринга - Анекс II

[7.3.2023.] Обавјештење о набавци- Набавка хране за псе у гранулама

[3.3.2023.] Обавјештење - Набавка хемикалија за потребе пречишћавања сирове и дезинфекцију чисте воде за пиће, за потребе Фабрике воде

За приступ старијим документима посјетите архиву старог сајта. Да бисте отворили стари сајт кликните ОВДЕ