Новости

Настављени разговори између представника синдиката и руководства ЈП „Комунално Брчко“

Руководство Јавног предузећа „Комунално Брчко“ и представници синдикалних организација наставили су разговоре о побољшању услова рада за запосленике овог јавног предузећа, посебно радника на терену, као и повећању плате, што је био предмет и ранијих разговора.

На јуче поподне одржаном састанку, којем су у име руководства предузећа присуствовали чланови Управног одбора Саша Вркачевић, Мирсад Хасанбашић и Драган Томић, директор предузећа Кемал Атић и замјеници директора Мићо Стевановић и Лука Марић, са једне, и представници Синдикалне организације Електродистрибуција предсједник Зоран Гајић, Ђорђе Вуковић и Стеван Зорановић, те предсједник Синдиката Брчко дистрикта БиХ Игор Бабић, са друге стране, постигнут је договор о повећању плате  запосленицима у ЈП „Комунално Брчко“.

Представници Синдиката такође инсистирају на успостављању система бриге о радницима који ће пратити раст инфлације, као и на увођењу накнаде за превоз, у складу са законом.

Руководство предузећа изразило је спремност да реализује ове захтјеве, о чему ће се даље консултовати са челницима Владе и Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Оно што прво слиједи у најкраћем року јесте измјена интерних аката предузећа који регулишу ову област, те прибављање сагласности Скупштине Брчко дистрикта БиХ, као оснивача Јавног предузећа „Комунално Брчко“ за измјене правилника и других аката којима ће се запосленицима ЈП „Комунално Брчко“ омогућити повећање плате у наредном периоду.

Назад на листу