Оперативно упутство о издавају комуналних сагласности и прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу крајњих купаца