У циљу унапријеђења пословања, те пружања висококвалитетних комуналних услуга и повећања задовољства наших купаца, 2010. године испунили смо све услова за сертификовање Система  управљања квалитетом у складу са међународним стандардом ISO 9001 : 2008. Систем је од тада у потпуној примјени, а у децембру 2016. године ресертификовани смо у складу са новим издањем међународног стандарда 9001:2015.

Систем управљања квалитетом (Quality Management System – QMS) је скуп међусобно повезаних елемената за усмјеравање и контролу организације у погледу квалитета пословања и пружања услуга, а ради испуњавања захтјева купаца и других интересних група. Предузеће се сваке три године ресертификује за овај систем.

Да би била остварена најважнија вриједност – задовољство купаца, донијели смо и Политику квалитета која представља изјаву предузећа којом се дефинише опредијељеност менаџмента да задовољењем појединачних сегмената пословања оствари наведену вриједност, те да ради на сталном побољшању квалитета услуга и процеса рада.

Сви запосленици, у свакој ситуацији, својим свеукупним дјеловањем настоје да задовоље потребе и захтјеве купаца услуга које пружамо, као и да премаше њихова очекивања. То остварујемо примјеном Система квалитета, са нагласком на:

  • усмјерење на корисника
  • заједничко залагање
  • стално побољшање.

Посједовање сертификата за Систем квалитета и стицање услова за његово обнављање доказ су да је ЈП „Комунално Брчко“ успоставило и примјењује основни постулат управљања – планира, проводи и контролише процесе, а у сваком новом кругу их побољшава.