Сервисне информације

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за уторак 28.12.2021. године

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

Застоји у испоруци електричне енергије због радова на ЕЕО:

  • ТС 10/0,4 кВ Паланка 2 (један НН излаз) – застој 1h у току дана.

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

  • У градском водоводном систему очекује се уредно водоснабдијевање;
  • На Буквичком платоу су окончани радови на поправци квара (пуцање цјевовода), а и данас запосленици радне јединице обилазе терен ради провјере ситуације и успостављања водоснадбијевања код свих купаца са овог подручја код којих постоји проблем у дотоку воде
  • На осталим локалним водоводима којима управља ЈП „Комунално Брчко“ очекује се уредно водоснабдијевање
  • Квалитет воде је задовољавајући и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. гласник БиХ, бројеви: 40/10, 43/10 и 30/12).

РЈ ЧИСТОЋА

Служба за одвоз отпада:

Према плану, данас ће прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица бити организовано у насељима: Колобара – Бурића Брдо – Мераје – Ивици – Росуље, Доњи Брезик – Први Мај, Кланац – Ријеке – Брчко Ново, Омербеговача – Боће – Бодериште – Горњи Зовик – Доњи Зовик – Штрепци, Сеоњаци – Дубраве – Приједор – Стјепковица – Гредице 1, Еш насеље – Бијељинска цеста – Брезово Поље (Чаршија, Село, Ново насеље).

Служба за јавну хигијену

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ, ЗЕЛЕНИХ И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА у складу са Планом и програмом надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ за одржавање јавних површина:

  • Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, ручно чишћење јавних површина, пражњење посуда за отпатке
  • Одржавање пјешачке  зоне и Булевара Мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица
  • Одржавање јавних зелених површина у складу са годишњим планом

Сектор за збрињавање напуштених животиња

  • Удомљавање паса из азила сваког уторка и петка од 10:00 – 11:00 h

О ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

  • О осталим услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или контактирањем Позивног центра 0800 505 07.  
Назад на листу