Сервисне информације

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за сриједу 9.3.2022. године

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

Застоји на дистрибутивној мрежи:

 • ТС ГЛухаковац 4а и Чађавац 1 – застој од 09:00 – 11:00 h
 • ТС АПА Пивара и ТС Чађавац 2 – застој од 11:00 – 13:00 h
 • ТС Исламовац Село – један НН излаз, 1 h у току дана
 • ТС Прутаче 1 – један НН излаз, 30 минута у току дана
 • ТС Ограђеновац 1 – могућ краћи прекид у току дана
 • Паје Јовановића, Еш3 – краћи застој у току дана

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 • Боће – завршетак радова на прикључењу објекта основне школе на водоводну мрежу.
 • Улица Пере Зрелца – замјена водомјера
 • У наведеним насељима и улицама, током извођења радова, извјесне су краће обуставе водоснабдијевања
 • У осталим дијеловима градског  и локалних водоводних  система очекује се уредно водоснабдијевање.

РЈ ЧИСТОЋА

Служба за управљање отпадом

Према плану, данас ће прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица бити организовано у насељима: Маоча, Гредице 2 – Сандићи – Трњаци – Попово Поље – Ражљево – Слијепчевићи – Крбети – Бузекара, Брка – Угори, Витановићи – Буковац – Буквик – Паланка – Липовац – Уловић, Горња Ланишта – Доња Ланишта – Доњи Вукшић – Горњи Вукшић – Тињаши – Јагодњак – Пољаци – Доња Скакава – Крепшић – Марковић Поље, Станови – Горњи Брезик – Горње Дубравице – Доње Дубравице – Шаторовићи, Пукиш.

Служба за јавну хигијену

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ, ЗЕЛЕНИХ И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА у складу са Планом и програмом надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ за одржавање јавних површина:

 • Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, ручно чишћење јавних површина, пражњење посуда за отпатке.
 • Одржавање пјешачке  зоне и Булевара Мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица
 • Одржавање јавних зелених површина у складу са годишњим планом

Сектор за збрињавање напуштених животиња

 • Удомљавање паса из азила сваког уторка и петка од 10:00 – 11:00 h

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

 • О осталим услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или контактирањем Позивног центра 0800 505 07.  
 • За све пријаве, рекламације услуга или похвале, такође позовите 0800 505 07
Назад на листу