Сервисне информације

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за сриједу 21.7.2021. године

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

Застоји у испоруци електричне енергије:

 • Краткотрајни застоји због припреме за ремонт ЧТС Брчко III:
  • Улице Ћумуровића, Бањалучка дио, Берберовића дио, Смаила Балића, Дејтонска дио, Мујкићи III и Лејлића дио, застој у трајању до 5 минута у интервалу од 09:00 – 09:10 h;
  • Улице Ајановића дио, Мусала дио, Фицибајер, Реиса Џемалудина Чаушевића, Антуна Бранка Шимића, Ислахијет, Данила Киша, Савски мост, Савска, Булевар мира дио, Јелене Воћкић, Вука Стефановића Караџића дио, Иве Андрића дио, Босне Сребрене дио, Младена Маглова, Проф. Александра Николића, Др Абдулаха Буквице, Аугуста Шеное, Мехмедагића, Трг младих, Прњавор дио, Шеталиште крај Брке, Коначко Брдо, Занатски центар, Зелена пијаца и Сафвет Бега Башагића, застој у трајању до 5 минута у интервалу од 09:30 – 10:00 h;
  • Улице Јована Дучића, Мирослава Мике Антића, Вука Караџића дио, Елдина Хаџића дио, Ризаха Штетића, Асима Дервишевића дио, Хусеина ефендије Требинчевића, Светозара Ћоровића, Кантарџића дио, Кучукалића дио, Мујдановача, Босне Сребрене дио, Јеврејска, Прњавор дио, Бранислава Нушића, Иве Андрића дио, Булевар мира дио и Цвијете Зузорић, застој у трајању до 5 минута у интервалу од 10:15 – 10:30 h;
  • Улице Реиса Џемалудина Чаушевића дио, Мусла дио, Ајановића дио, Бањалучка дио, Др. Сакиба Едхемовића, Хасана Агановића Тача, Асима Дервишевића дио, Тробрадовића сокак, Мујдановача дио, Елдина Хаџића, Дражена Петровића, Алије Исаковића, Мудериса Ибрахимбеговића, Клебића, Браће Суљић, Болничка дио, Мераје 2, Најфе Шехић, Фарука Кучукалића дио, Алосмана Топчића, Хивзије и Хилмије Јерковића, Фехрата Мујановића, Милене Павловић Барили, Берберовића дио, Дејтонска дио, Мујкићи И и ИИ и Хусеина капетана Градашчевића, застој у трајању до 5 мин. у интервалу 11:30 – 12:00 h;
  • Улице Циглана, Свете Ристића Сврачета, Дејтонска дио, Лејлића дио, Плазуљска дио, Грбавица дио и Глухаковац дио, застој у трајању до 5 мин. у интервалу од 12:15 – 12:45 h;
 • Улица Вукосавачка дио (око бројева 137. – 140.), могући застој у интервалу од 14:30 – 15:00 h;

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 • Због велике потрошње воде у сеоским подручјима, поједини локални водоводи остају без воде. Апелујемо на кориснике локалних водовода којима управља ЈП „Комунално Брчко“ да воду користе за основне животне потребе домаћинства, никако у друге сврхе – заливање башта, дворишта, поливање бетона или пуњење базена;
 • Иако постоји препорука да се уведе планска рестирикција, за сада покушавамо регулацијама да распоредимо расположиву количину воде, јер су изворишта ограниченог капацитета. Дежурни радници на терену манипулацијом одржавају водоводни систем који се напаја са резервоара Штрепци и непрестаним дежурством на терену одржавају систем водоснадбијевања.
 • Снабдијевање градског водовода требало би да буде уредно
 • Квалитет воде је задовољавајући и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. гласник БиХ, бројеви: 40/10, 43/10 и 30/12).

РЈ ЧИСТОЋА

Служба за управљање отпадом

Према плану, данас ће прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица бити организовано у насељима: Маоча, Гредице 2 – Сандићи – Трњаци – Попово Поље – Ражљево – Слијепчевићи – Крбети – Бузекара, Брка – Угори, Витановићи – Буковац – Буквик – Паланка – Липовац – Уловић, Горња Ланишта – Доња Ланишта – Доњи Вукшић – Горњи Вукшић – Тињаши – Јагодњак – Пољаци – Доња Скакава – Крепшић – Марковић Поље, Станови – Горњи Брезик – Горње Дубравице – Доње Дубравице – Шаторовићи, Пукиш.

Служба за јавну хигијену

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ, ЗЕЛЕНИХ И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА у складу са Планом и програмом надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ за одржавање јавних површина:

 • Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, ручно чишћење јавних површина, пражњење посуда за отпатке.
 • Одржавање пјешачке  зоне и Булевара Мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица
 • Одржавање јавних зелених површина у складу са годишњим планом

Сектор за збрињавање напуштених животиња

 • Удомљавање паса из азила сваког уторка и петка од 10:00 – 11:00 h

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

 • О осталим услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или контактирањем Позивног центра 0800 505 07.