РЈ Чистоћа се бави прикупљањем, транспортом и депоновањем отпада, одржавањем и уређењем депоније, одржавањем улица и путева на подручју Брчко дистрикта БиХ, уређењем и одржавањем зелених површина на подручју Брчко дистрикта БиХ и збрињавањем паса луталица. Поред наведеног, РЈ Чистоћа покреће и учествује у пројектима и промотивним активностима које доприносе јачању свијести о одговорном поступању са отпадом, као што су акција удомљавања паса и „Очистимо Брчко“, те пројект „Компостирајмо заједно“.

У оквиру РЈ Чистоћа ђелују двије службе, чији су главни циљеви усмјерени на одржавање хигијене града, хортикултурално уређење и одржавање јавних зелених површина, као и прикупљање и депоновање комуналног отпада.

Служби за јавну хигијену припада и Сектор за збрињавање напуштених животиња, чије активности су довеле до тога да су улице и паркови у Брчко дистрикту БиХ без паса луталица и безбједни за грађане. Азил за незбринуте животиње пружа неопходну заштиту животињама и води бригу о њиховој хигијени и социјализацији, што доприноси лакшем процесу удомљавања паса.

Бави се прикупљањем, транспортом и одлагањем отпада, уклањањем дивљих депонија, уређењем и одржавањем градске депоније, сталним мјерењем концентрације гасова и температуре дијелова депоније, да би се контролисала емисија штетних полутаната;

Задужена је за чистоћу градских улица и хортикултурално уређење јавних зелених површина.