ПОЗИВНИ ЦЕНТАР

0800 505 07

Задовољни корисници и пружање квалитетних услуга једни су од најважнијих постулата Политике квалитета ЈП „Комунално Брчко“. Позивни центар је у функцији 24 сата, а контактирање је бесплатно за позиваоца.

Предузеће је 2010. године увело бесплатну инфо линију 0800 505 07 за грађане Брчко дистрикта БиХ који су корисници неке од услуга предузећа. Позивни центар биљежи годишње више десетина хиљада позива грађана, који на овај начин, без доласка на шалтере предузећа, могу да:

 • Сазнају планске радове на електро, водоводној и канализационој мрежи
 • Информације о одржавању јавних површина и одвозу отпада и друге дневне сервисне информације
 • Сазнају зашто је дошло до нестанка воде, односно електричне енергије
 • Информишу се о начинима и обавезама приликом подношења разних захтјева, изјава или пријава
 • Пријаве квар на водоводној и електромрежи
 • Сазнају на који начин могу да добију електроенергетску или комуналну сагласност
 • Сазнају како да поднесу било који захтјев у вези са прикључењем на електродистрибутивну, канализациону или водоводну мрежу или привременим ођављивањем са електродистрибутивне, односно водоводне мреже
 • Пријаве неовлаштену потрошњу (крађу) електричне енергије или воде
 • Сазнају седмични, односно мјесечни распоред odvoza otpada
 • Пријаве неизвршену услугу одвоза отпада
 • Сазнају више о плану одржавања јавних и зелених површина
 • Упуте захтјев за интервенцију екипе азила за псе
 • Сазнају како да удоме пса из азила
 • Изврше рекламацију на било коју испоручену услугу
 • Подрже неку од акција или кампања ЈП „Комунално Брчко“, упуте примједбу, похвалу или сугестију за рад предузећа и још много тога.