Понедељак
Уторак
Сриједа
Четвртак
Петак
ЦЕНТАР - СРПСКА ВАРОШ - ИЛИЋКА - ПОТОЧАРИ
КОЛОБАРА - БУРИЋА БРДО - МЕРАЈЕ - ИВИЦИ - РОСУЉЕ
МАОЧА
ЦЕНТАР - С. ВАРОШ - ИЛИЋКА
КОЛОБАРА - БУРИЋА БРДО– МЕРАЈЕ – ИВИЦИ -РОСУЉЕ
ГРЧИЦА
ДОЊИ БРЕЗИК - ПРВИ МАЈ
ГРЕДИЦЕ 2 – САНДИЋИ –ТРЊАЦИ - ПОПОВО ПОЉЕ – РАЖЉЕВО – СЛИЈЕПЧЕВИЋИ - КРБЕТИ - БУЗЕКАРА
ГРЧИЦА
ПРУТАЧЕ –ОГРАЂЕНОВАЦ– ЧАНДЕ – ЋОСЕТИ –ХУКЕЉИ - РАШЉАНИ
ДИЗДАРУША - ПОЉОПРИВРЕДНИК
КЛАНАЦ – РИЈЕКЕ - БРЧКО НОВО
БРКА - УГОРИ
ГОРЊИ РАХИЋ
ЦЕРИК – БИЈЕЛА - ГОРЊА СКАКАВА - ГРЕДИЦЕ 1
БРОДУША - СТАРИ РАСАДНИК - БРОД ЛИЈЕВА СТРАНА
ОМЕРБЕГОВАЧА – БОЋЕ –БОДЕРИШТЕ – ГОРЊИ ЗОВИК – ДОЊИ ЗОВИК - ШТРЕПЦИ
ВИТАНОВИЋИ - БУКОВАЦ-БУКВИК – ПАЛАНКА –ЛИПОВАЦ - УЛОВИЋ
ДИЗДАРУША - ПОЉОПРИВРЕДНИК
Д.БРЕЗИК - 1.МАЈ
ПЛАЗУЉЕ - ГРБАВИЦА-ДОЊИ РАХИЋ – УЛИЦЕ - ГОРИЦЕ
СЕОЊАЦИ – ДУБРАВЕ –ПРИЈЕДОР – СТЈЕПКОВИЦА - ГРЕДИЦЕ 1
Г.ЛАНИШТА - Д.ЛАНИШТА- Д.ВУКШИЋ - Г.ВУКШИЋ –ТИЊАШИ – ЈАГОДЊАК–ПОЉАЦИ - Д.СКАКАВА –КРЕПШИЋ - МАРКОВИЋ ПОЉЕ
МУЈКИЋИ – ГЛУХАКОВАЦ - БРОД ДЕСНА СТРАНА
БРЧКО НОВО - ЕШ НАСЕЉЕ - БИЈЕЉИНСКА ЦЕСТА
МУЈКИЋИ – ГЛУХАКОВАЦ - БРОД ДЕСНА СТРАНА
ЕШ НАСЕЉЕ - БИЈЕЉИНСКА ЦЕСТА - БРЕЗОВО ПОЉЕ (чаршија, село, ново насеље)
СТАНОВИ - Г. БРЕЗИК - Г. ДУБРАВИЦЕ - Д. ДУБРАВИЦЕ - ШАТОРОВИЋИ
БРОДУША - СТАРИ РАСАДНИК - БРОД ЛИЈЕВА СТРАНА
КЛАНАЦ-РИЈЕКЕ