Обавјештења за купце

Од четвртка успостава водоснабдијевања на Буквичком платоу

ЈП „Комунално Брчко“ обавјештава купце који се снабдијевају  са водоводног система изворишта Стјепковица, путем резервоара у Гајевима, односно купце у насељима Буквик, Витановићи, Буковац, Уловић и Лукавац, да је усљед зачепљења цјевовода на потезу од резервоара до насеља колективног становања, дошло до обуставе водоснабдијевања.

Екипе на терену ангажоване су на рјешавању овог комплексног проблема, који захтијева сегментно испитивање цјевовода по дионицама, испирање и чишћење мреже. Тај посао траје задњих мјесец дана, а у међувремену је дошло до озбиљног квара на долазном цјевоводу у резервоар Гајеви, што је условило да се одређене активности на чишћењу мреже, понове, и што је, нажалост, успорило планирану динамику радова.

Истичемо да се овдје не ради ни о каквим злонамјерним  опструкцијама појединих купаца и насеља, него о техничком проблему, узрокованог чињеницом да наталожени каменац у цијевима смањује попречни пресјек цијеви и доводи до њиховог потпуног зачепљења. Разумијемо незадовољство купаца, ни нама није у интересу да воде нема, али је важно знати да је ЈП „Комунално Брчко“  преузело водоводни систем у  изведеном стању,  без могућности утицаја на сам ток грађења и спајања система у цјелину, те врши његово текуће одржавање.

Очекујемо сутра понован почетак водоснадбијевања свих купаца, а наставак радова је планиран иза празника. Радови се изводе у овом периоду јер је потрошња воде најмања.

Назад на листу