Новости

Набавком и инсталацијом нове информатичке опреме побољшана сигурност процеса производње воде

Фабрика воде у Плазуљама, капацитета 330 l/s, званично је почела са радом 8. јуна 2010. године. Ријеч је о аутоматизованом постројењу за производњу питке воде са водозахватом из ријеке Саве. Изградњом фабрике, у њу је уграђена и опрема за мјерење, праћење и контролу система производње воде, односно SCADA систем (енгл. Supervisory Control And Data Acquisition).

Информатичка опрема која прати функционисање овог система, као и софтвер система, нису мијењани нити унапређивани од 2010. године, те је на снажну препоруку екстерних аудитора, који су прошле године провели надзорни аудит над Системом управљања заштитом информација у складу са ISO 27001:2013, покренута набавка надоградње софтвера и лиценци, као и услуге инсталирања на нови рачунар набављен управо за потребе SCADA система за праћење, управљање и контролу процеса производње воде за пиће у Фабрици воде.

Овим инвестиционим улагањем побољшана је ефикасност система управљања заштитом информација, те сигурносни ниво стандарда, али и повећана сигурност у вођењу процеса производње  воде за пиће и континуирану испоруку у главну водоводну мрежу Брчког, одакле је преузимају купци градског водовода.

Назад на листу