Професионалност

У обављању послова и задатака запосленици поступају исправно, праведно и непристрасно, савјесно и одговорно у складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима, те изграђујући при томе односе међусобног повјерења и сарадње.

Усмјереност на купце

Препознајемо потребе наших купаца те доприносимо остваривању њихових циљева нудећи им висококвалитетну услугу

Еколошка освијештеност

Темеље за будуће генерације градимо заједно с локалном заједницом, при томе омогућавајући заштиту животне средине, побољшање квалитета живота заједнице у којој послујемо, као и одрживи

Тимски рад

Пружање квалитетне услуге и стварање нових вриједности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким ђеловањем придоносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког појединог запосленика као и посебности окружења у којем послујемо.

Лични развој

Сваки наш запосленик посједује потенцијал и на нама је да омогућимо потпуни развој вјештина и стручних знања које посједује. Посебно цијенимо и потичемо развој наших људских потенцијала у циљу стварања додане вриједности за сваког од њих понаособ као и предузећа у цјелини

Одговорност и посвећеност

Сваки наш запосленик одговорно приступа сваком задатку, те даје максимум у постизању најбољих резултата и остварењу постављених циљева.

Корпоративна друштвена одговорност ЈП „Комунално Брчко“ саставни је дио цјелокупног пословања, те бројним активностима исказује се одговорност снажног и успјешног предузећа према друштву у којем ђелује. ЈП „Комунално Брчко“ настоји бити предузеће које подстиче одрживи развој, поставља најбољу праксу у утврђивању стандарда врхунског квалитета, подстиче интеграцију у друштво информација и знања те преузима водећу улогу у препознавању важности заштите животне средине.

Допринос развоју локалне заједнице доживљавамо као обавезу и као привилегију. Настојимо да препознамо потребе средине у којој послујемо и у складу са тим ђелујемо, подржавајући инцијативе које су од шире друштвене важности.

Подржавамо пројекте од јавног значаја, спортске колективе, невладине организације и појединце који доприносе развоју локалне заједнице. Подршка младим људима, пројектима из области образовања и хуманитарних давања неодвојиви су дио друштвено одговорног пословања ЈП „Комунално Брчко“ и важан чинилац инвестирања за будућност:

Млади граде будућност

Подржали смо двогодишњи програм „Млади граде будућност у Брчко дистрикту БиХ„, који су у Брчком реализовале невладине организације Центар за одрживи развој и Центар за омладински развој Прони, а финансирао УСАИД. Пројект је имао за циљ побољшање економског положаја младих, стјецање практичних знања и вјештина, повећање запослености и, уопће, укључивање младих у рад и развој локалне заједнице. За више од 20 младих људиомогућили смо да сазнају више о свим областима пословања којима се бави ЈП „Комунално Брчко“, а упознали смо их и са радно – правним актима предузећа, као и активностима у службама које се баве финансијама, рачуноводством, књиговодством, људским ресурсима, односима с потрошачима, маркетингом и односима с јавношћу.

Приправници – позитивна пракса запошљавања младих кадрова

Менаџмент предузећа од 2008. године омогућава младим људима обављање приправничког стажа у нашем предузећу. Сваке године расписује се јавни конкурс за пријем приправника са средњом, вишом и високом стручном спремом, а програм оспособљавања приправника финансирамо из властитих средстава. Ови млади људи, зависно од стеченог образовања, преференција и афинитета, обављају приправнички стаж у трајању од једне године, односно девет или шест мјесеци, у једној од четири радне јединице предузећа – Електродистрибуцији, Водоводу и канализацији, Чистоћи или Администрацији гђе имају могућност да, у сарадњи са менторима, практично примјене знања стечена на факултету или средњој школи, стекну нова искуства, као и да раде тимски, професионално и транспарентно. Дакле, за вријеме трајања приправничког стажа, приправници имају прилику да стекну потребно радно искуство, а након положеног приправничког испита добијају и прву референцу за касније трајно запошљавање. Главни циљ запошљавања приправника јесте да као друштвено одговорна компанија, омогући младим људима да стекну прво радно искуство, које ће им олакшати даље остваривање каријере.

Акција „Волонтирај – кредитирај“

Редовно подржавамо акцију „Волонтирај – кредитирај“ од 2011. године коју на нивоу БиХ организује Удружење грађана Инфо Хоусе из Сарајева. Ученицима омогућавамо да проведу један дан у нашем предузећу, упознају се са процесима рада и дају допринос у функционисању једне комплексне организације као што је ЈП „Комунално Брчко“, за шта добију и пројектом дефинисану дневницу.