Сервисне информације

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за четвртак 11.06.2020. године

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

Застоји у испоруци електричне енергије:

– ТС 10/0,4 kV Диздаруша 1 застој од 09-11 h

– ТС 10/0,4 kV Диздаруша 2 застој од  11-13 h

– ДВ 10 kV  Крепшић,Марковић Поље  краткотрајни прекид од 1мин. у току дана.

– ДВ 10 kV  Улице застој у току дана 30 мин.

– ТС 10/0,4 kV Суљагић Сокак 2   (један НН излаз) застој  1 h у току дана.

– ТС 10/0,4 kV  Врановача 1  (један НН излаз) застој 1 h у току дана.

– Вучиловац ( засеок Лукићи ) један НН излаз застој 1 h у току дана.

– База Мц Гаверн застој 1 h у току дана.

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА.

 • Стање водоснабдијевања градског и локалних водоводних система којима управља ЈП “Комунално Брчко” биће уредно и нема планираних искључења потрошача ради извођења радова на мрежи.
 • Квалитет воде у градском и осталим локалним системима је задовољавајући  и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. лист БиХ 40/10).
 • Ванредне активности по налогу Владе Брчко дистрикта БиХ: прање и дезинфекција јавних и саобраћајних површина и пијаца

РЈ ЧИСТОЋА

Служба за управљање отпадом

Према плану, данас ће прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица бити организовано у насељима: Центар – Српска Варош – Илићка, Грчица, Горњи Рахић, Диздаруша – Пољопривредник, Мујкићи – Глухаковац – Брод доња страна, Бродуша – Стари Расадник – Брод лијева страна.

Служба за јавну хигијену

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ, ЗЕЛЕНИХ И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА у складу са Планом и програмом надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ за одржавање јавних површина:

 • Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, ручно чишћење јавних површина, пражњење посуда за отпатке.
 • Одржавање пјешачке  зоне и Булевара Мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица
 • Машинско чишћење коловоза
 • Орезивање крошњи стабала: Ново Брчко
 • Окопавање парцела са засађеним биљним материјалом: град
 • Машинско кошење травњака: насеље Илићка, сеоске МЗ
 • Орезивање зелене ограде: град

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

 • О осталим и додатним услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или путем бесплатне инфо линије
Назад на листу