Сервисне информације

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за уторак 18.10.2022. године

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

Застоји у испоруци електричне енергије:

 • Бродуша дио (ул. Кожара дио, Сарајевска дио, Суљагића сокак дио, Башескија дио и Бродуша I и II), застој у времену од 09:00 – 11:00 h
 • Мераје дио/Росуље (ул. Мудериса Ибрахимбеговића, Клебића, Браће Суљић, Хасана Агановића Тача и Алије Исаковића), застој у времену 11:00 – 13:00 h
 • Горњи Рахић мањи дио, Горњи Зовик већи дио, Штрепци, Шаторовићи, Крњића Брдо и Репино Брдо два краткотрајна прекида
 • Доњи Зовик и Оштра Лука застој у трајању од 3 h током дана

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 • У ул. Смаила Балића изводе се радови на санацији цурења на водоводној мрежи. Могући су краћи застоји у испоруци воде
 • У другим дијеловима градског водоводног система очекује се уредно водоснабдијевања.
 • Радови на прикључењу новог корисника на водоводну мрежу се изводе у МЗ Витановићи, засеок Босанкићи.
 • На свим локалним водоводним системима су могући поремећаји у водоснадбијевању у виду пада притиска и прекида водоснадбијевања, усљед недовољне количине воде на извориштима.
 • Квалитет воде је задовољавајући и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. гласник БиХ, бројеви: 40/10, 43/10 и 30/12).

РЈ ЧИСТОЋА

Служба за управљање отпадом

 • Према плану, данас ће прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица бити организовано у насељима:

Колобара – Бурића Брдо – Мераје – Ивици – Росуље, Доњи Брезик – Први Мај, Кланац – Ријеке – Брчко Ново, Омербеговача – Боће – Бодериште – Горњи Зовик – Доњи Зовик – Штрепци, Сеоњаци – Дубраве – Приједор – Стјепковица – Гредице 1, Еш насеље – Бијељинска цеста – Брезово Поље (Чаршија, Село, Ново насеље).

Бесплатна акција прикупљања крупног отпада – локације одлагања за уторак

 • Шаторовићи (паркинг код зграде МЗ, Ахметовића брдо – раскрсница)
 • Репино Брдо (раскрсница у селу)
 • Боће (код зграде МЗ)
 • Бодериште (паркинг код гробља)
 • Омербеговача (паркинг код фудбалског игралишта)
 • Горњи Зовик (раскрсница Кишељак – Зовик, паркинг код малог ногометног игралишта)
 • Доњи Зовик (скретање за Доњи Зовик код аутобуске станице)
 • Штрепци (паркинг код зграде МЗ)
 • Доњи Брезик (паркинг код фудбалског игралишта, Интерплет паркинг)
 • Први Мај (паркинг код зграде МЗ)

Служба за јавну хигијену

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ, ЗЕЛЕНИХ И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА у складу са Планом и програмом надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ за одржавање јавних површина:

 • Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, ручно чишћење јавних површина, пражњење посуда за отпатке.
 • Одржавање пјешачке  зоне и Булевара Мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица
 • Одржавање јавних и зелених површина у складу са годишњим планом

Сектор за збрињавање напуштених животиња

 • Удомљавање паса из азила сваког уторка и петка од 10:00 – 11:00 h

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

О осталим услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или контактирањем Позивног центра 0800 505 07.  

Назад на листу