Сервисне информације

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за четвртак 22.7.2021. године

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

Застоји у испоруци електричне енергије:

 • Годишњи ремонт ЧТС 35/10 kV Брчко III у интервалу од 08:00 – 16:00 h
 • ТС 10/0,4 kV Беговача III ( један НН излаз) 2h у току дана

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА.

 • Због велике потрошње воде у сеоским подручјима, поједини локални водоводи остају без воде. Апелујемо на кориснике локалних водовода којима управља ЈП „Комунално Брчко“ да воду користе за основне животне потребе домаћинства, никако у друге сврхе – заливање башта, дворишта, поливање бетона или пуњење базена, односно онако како је прописано Законом о комуналним дјелатностима, а који такође предвиђа санкционисање због расипања и губитка воде;
 • Иако постоји препорука да се уведе планска рестирикција, за сада покушавамо регулацијама да распоредимо расположиву количину воде, јер су изворишта ограниченог капацитета. Дежурни радници на терену манипулацијом одржавају водоводни систем који се напаја са резервоара Штрепци и непрестаним дежурством на терену одржавају систем водоснадбијевања.
 • Снабдијевање градског водовода требало би да буде уредно
 • Квалитет воде је задовољавајући и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. гласник БиХ, бројеви: 40/10, 43/10 и 30/12).

РЈ ЧИСТОЋА

Служба за управљање отпадом

 • Према плану, данас ће прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица бити организовано у насељима: Центар – Српска Варош – Илићка, Грчица, Горњи Рахић, Диздаруша – Пољопривредник, Мујкићи – Глухаковац – Брод доња страна, Бродуша – Стари Расадник – Брод лијева страна.
 • Смеће је потребно одлагати на прописан начин – у комуналне посуде (канте или контејнере) или вреће за смеће, не у жељезну бурад, оклопе бојлера и сличне тешке посуде;

Служба за јавну хигијену

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ, ЗЕЛЕНИХ И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА у складу са Планом и програмом надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ за одржавање јавних површина:

 • Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, ручно чишћење јавних површина, пражњење посуда за отпатке.
 • Одржавање пјешачке  зоне и Булевара Мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица
 • Одржавање јавних и зелених површина у складу са годишњим планом

Сектор за збрињавање напуштених животиња

 • Удомљавање паса из азила сваког уторка и петка од 10:00 – 11:00 h

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

О осталим услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или контактирањем Позивног центра 0800 505 07.