Сервисне информације

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за сриједу 26.5.2021. године

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

Застоји у испоруци електричне енергије:

 • Поточари, Чађавац, Станови, Бузекара, Горњи Брезик дио, Горње и Доње Дубравице и Сомбићи као и купци који се електричном енергијом снабдијевају путем ДВ 10 kV Поточари, застој  у периоду од 09:00 – 10:30 h
 • Илићка (улице Крфска дио, Милана Хаџиристића, Михајла Пупина дио и Бијељинска дио), Грчица (улице Владимира Прелога, Милутина Бојића, Павла Савића, Николе Тесле дио, Тешино Брдо) и Диздаруша (улице Стевана Мокрањца, Симе Матавуља, Доситеја Обрадовића, Јанка Веселиновића, Јосипа Боснара, Ћамила Сијарића, Филипа Вишњића, Радивоја Кораћа и Радоја Домановића) застој  у периоду од 10:30 – 12:00 h
 • Диздаруша дио, Беговача, Боће, Бодериште, Врановача и Горичкићи застој у периоду од 12:00 – 13:30 h
 • ТС 10/0,4 kV Брезово Поље 5, Ново насеље (један НН излаз), застој од 10:30-11:00 h
 • ТС 10/0,4 kV Ново Брчко 5, ул. Мирослава Крлеже (један НН излаз), застој од 13:00-14:00 h
 • ТС 10/0,4 kV Доњи Зовик 2 (један НН излаз), застој 1h у току дана
 • ТС 10/0,4 kV Доњи Зовик 1 (један НН излаз), застој 30 минута у току дана
 • ТС 10/0,4 kV Буквик 2 (један НН излаз), застој 30 минута у току дана
 • ТС 10/0,4 kV Брод 2 (један НН излаз), застој 1h у току дана
 • ТС 10/0,4 kV Центар 1 (један НН излаз), застој 1h у току дана

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 • Због прекида у снадбијевању електричном енергијом доћи ће прекида  водоснадбијевања у резервоару Доње Дубравице, што ће утицати на снадбијевање насеља која се напајају са овог резервоара. Прекид у напајању електричном енергијом ће трајати око 1h (од 9:00 h до 10:00 h), те се очекује брзо успостављање редовног водоснадбијевања
 • На осталим локалним и градском водоводу под управом ЈП „Комунално Брчко“ водоснадбијевање ће бити уредно
 • Квалитет воде је задовољавајући и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. гласник БиХ, бројеви: 40/10, 43/10 и 30/12).

РЈ ЧИСТОЋА

Служба за управљање отпадом

Према плану, данас ће прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица бити организовано у насељима: Маоча, Гредице 2 – Сандићи – Трњаци – Попово Поље – Ражљево – Слијепчевићи – Крбети – Бузекара, Брка – Угори, Витановићи – Буковац – Буквик – Паланка – Липовац – Уловић, Горња Ланишта – Доња Ланишта – Доњи Вукшић – Горњи Вукшић – Тињаши – Јагодњак – Пољаци – Доња Скакава – Крепшић – Марковић Поље, Станови – Горњи Брезик – Горње Дубравице – Доње Дубравице – Шаторовићи, Пукиш.

Служба за јавну хигијену

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ, ЗЕЛЕНИХ И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА у складу са Планом и програмом надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ за одржавање јавних површина:

 • Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, ручно чишћење јавних површина, пражњење посуда за отпатке.
 • Одржавање пјешачке  зоне и Булевара Мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица
 • Одржавање јавних зелених површина у складу са годишњим планом

Сектор за збрињавање напуштених животиња

 • У току гласање за учеснике онлајн изложбе паса
 • Удомљавање паса из азила сваког уторка и петка од 10:00 – 11:00 h

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

 • О осталим услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или контактирањем Позивног центра 0800 505 07.