jkp_nabavke_1

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ

Штампа Ел. пошта
02.07.2020. год. Одлука о избору_набавка инертног материјала_земље
02.07.2020. год. Одлука о додјели уговора поправка руке багера
12.06.2020.год. Одлука о поништењу поступка ревизија
09.06.2020.год. Одлука о поништењу поступка
09.06.2020.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача
18.05.2020.год. Одлука о додјели уговора набавка  бројила ел. енергије
15.05.2020.год. Одлука о поништењу најам дизалице
14.05.2020.год. Одлука о избору санација објекта ПС3
08.05.2020. год. Одлука_набавка електроматеријала
05.05.2020.год. Одлука о избору најам корпе
30.04.2020.год. Одлука о избору  радови на санацији зграде за сместај радника
30.04.2020.год. Одлука о избору лот 3 набавка нити за тримере
30.04.2020.год. Одлука о избору лот2 уља
30.04.2020.год. Одлука о избору лот1 ручни алат
30.04.2020.год. Одлука о избору половне аутосмећаре лот 1
30.04.2020.год. Одлука о избору половне аутосмецаре лот 2
30.04.2020.год. Одлука о избору услуга баждарења водомјера
14.04.2020.год. Oдлука о избору_набавка и уградња рампи Металпласт
04.03.2020. год. Одлука о додјели лот3 водомјери
04.03.2020. год. Одлука о додјели лот1 водоматеријал
20.02.2020. год. Одлука о додјели_лот2 санитарни прегледи
20.02.2020. год. Одлука о додјели_лот1 љекарски прегледи
20.02.2020. год. Одлука о додјели уговора радови на санацији ПС3
14.02.2020.год. Одлука о поништењу водоматеријал за реконструкцију Ћумуровића
14.02.2020.год. Одлука о поништењу материјал за прикључке
14.02.2020.год. Одлука о избору набавка и уградња рампи
11.02.2020.год. Одлука_ТС лот1 Делинг
11.02.2020.год. Одлука_материјал за каблирање лот2 ИЕГ
11.02.2020.год. Одлука о поништењу_ набавка аутоподизача
21.01.2020.год. Одлука о поништењу поступка набавке алата за радионицу
19.12.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке хемикалија
19.12.2019.год. Одлука о поништењу продаје старог жељеза
17.12.2019.год. Одлука о избору ТС Брка и ТС Грбавица лот2
17.12.2019.год. Одлука о избору ТС Беговача лот1
12.12.2019.год. Одлука о најму клизалишта
11.12.2019.год. Одлука о поништењу ЦРМ
03.12.2019.год. Одлука о избору_набавка соли
19.11.2019.год. Одлука о поништењу_набавка половних возила
13.11.2019.год. Одлука о избору_поправка уређаја
23.10.2019. год. Одлука о поништењу_систематизација
04.10.2019.год. Одлука_набавка потросног материјала и опреме за лабораторију
19.09.2019.год. Одлука о поништењу набавке пмв Ауторад
19.09.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача ЗЕДП Електро Бијељина
12.09.2019.год. Одлука о избору набавка и уградња рд путницка мв лот 3
12.09.2019.год. Одлука о избору набавка и уградња рд ровокопаци лот 2
12.09.2019.год. Одлука о поништењу_ набавка и уградња рд трактори лот1
13.09.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке алата
12.09.2019.год. Одлука о избору за набавку униформи за раднике благајне
06.09.2019. год. Одлука о избору набавка и уградња рд - хидраулика
05.09.2019.год. Одлука о избору понуђача за набавку два путничка мв
29.08.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Мирадо доо
29.08.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_Тотал траде доо
22.08.2019.год. Одлука о поништењу_набавка и уградња рд 7 лотова
22.08.2019.год. Одлука о поништењу_набавка рд за радне машине
07.08.2019.год. Одлука о избору најаповољнијег понудјаца_набавка услуге санације асфалтних поврсина
07.08.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка и уградња рд за теретна моторна возила носивости испот 65 тона
31.07.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка и уградња рд за путничка возила и радне машине лот1
31.07.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка и уградња рд за путничка возила и радне машине лот2
31.07.2019.год. Одлука о поништењу набавке и уградње рд за путничка возила лот3
31.07.2019.год. Одлука о набавци возила са дуплом кабином лот2
31.07.2019.год. Одлука о набавци стубова
30.07.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке услуге испитивања енергетских каблова
25.07.2019.год. Обавјештење о набавци алата
24.07.2019.год. Одлука о додјели
23.07.2019.год. Одлука
18.07.2019.год. Одлука о набавци тс лот2
18.07.2019.год. Одлука о набавци тс лот1
18.07.2019.год. Одлука о избору набавка хемикалија
16.07.2019.год. Одлука набавка возила са дуплом кабином лот1
15.07.2019.год. Oдлука набавка путничког мв лот1
15.07.2019.год. Oдлука о избору најповољнијег понуђача
12.07.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке_Dacia_Husqvarna 
11.07.2019.год. Одлука о додјели уговора за набавку услуга изнајмљивања радне машине – булдожера
11.07.2019.год. Одлука о додјели уговора за набавку инертног материјала_ земље
11.07.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ набавка личне заштитне опреме ЛОТ 2
11.07.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ набавка личне заштитне опреме ЛОТ 1
09.07.2019. год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка поштанских услуга
04.07.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке потрошног материјала и опреме за лабораторију ЛОТ 2
03.07.2019.год. Одлука о поништењу набавке уређаја за испитивање електричних бројила
01.07.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке униформи
28.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђаца_ Набавка одјеће високе видљивости и одјеће за кишу ЛОТ3
27.06.2019.год. Одлука о поништењу поступка_Набавка материјала за одржавање водоводне мреже
26.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде израда пројектне документације
26.06.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке услуге санације асфалтних површина - конкурентски поступак
24.06.2019.год. Одлука о понистењу_набавка половног возила са дуплом кабином ЛОТ 6
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_набавка половног возила са дуплом кабином ЛОТ 5
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_набавка половног возила са дуплом кабином ЛОТ 4
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_набавка половног специјалног возила аутосмећар ЛОТ 3
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_набавка половног специјалног возила аутоподизач ЛОТ 2
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_набавка половног специјалног возила аутоподизач ЛОТ 1
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољније понуде_два путничка моторна возила
24.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_ три возила са товарним сандуком
19.06.2019.год. Одлука о поништењу поступка - услуге чишћења
19.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка униформи за раднике обезбјеђења
13.06.2019.год. Обавјештење - набавка образаца рачуна
13.06.2019.год. Одлука о поништењу_набавка и уградња рд 7 лотова
13.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка акумулатора и аутосијалица ЛОТ 4
13.06.2019.год. Одлука о поништењу набавке резервних дијелова ЛОТ 3
13.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка резервних дијелова ЛОТ 2
13.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка резервних дијелова ЛОТ 1
07.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка услуга редовног осигурања возила
07.06.2019.год. Обавјештење о избору најповољнијег понуђача_набавка половних возила
07.06.2019.год. Обавјештење о избору најповољнијег понуђача_набавка опреме за обрачунско мјерење потрошње електричне енергије
07.06.2019.год. Обавјештење о избору најповољнијег понуђача_набавка два путничка моторна возила
06.06.2019.год. Одлука о поништењу поступка - набавка услуге испитивања енергетских каблова
06.06.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка затворених контејнера
06.06.2019.год. Одлука о додјели уговора за набавку и уградњу пнеуматика и услуге поправке за теретна возила ЛОТ 1
27.05.2019.год. Одлука о поништењу лот 2 испод 65 т
24.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_опрема за детекцију ЛОТ 3
24.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_опрема за детекцију ЛОТ 2
24.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_опрема за детекцију ЛОТ 1
24.05.2019.год. Одлука о додјели уговора ТС Илићка
21.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге изградње надстрешнице
21.05.2019.год. Одлука о поништењу_набавка половног возила са дуплом кабином_лот 6
21.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка половног возила са дуплом кабином_лот 5
21.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понудјача_набавка половног возила са дуплом кабином_лот 4
21.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача_набавка половног специјалног возила_лот 3
20.05.2019.год. Одлука о поништењу_израда пројектне документације
20.05.2019.год. Одлука о избору гуме за путничка мв лот 2
20.05.2019.год. Одлука лот 2_набавка малих радних машина
20.05.2019.год. Одлука лот 1_набавка малих радних машина
16.05.2019.год. Обавјештење о набавци трафостаница - два лота
14.05.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка кантица
09.04.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - поступак набавке услуга одржавања софтвера 
05.04.2019.год. Одлука о избору_набавка материјала за изградњу цјевовода
28.03.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка хране за псе
26.03.2019.год. Одлука о поништењу_набавка и уградња принтинг система
25.03.2019.год. Одлука о избору лот 10 АН
25.03.2019.год. Одлука о избору лот 9 АН
25.03.2019.год. Одлука о избору лот 7 АН
25.03.2019.год. Одлука о избору лот 6 АН
25.03.2019.год. Одлука о избору лот 5 АН
21.03.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача двије косачице
20.03.2019.god. Oдлука о избору_набавка грађевинског материјала ЛОТ 1
19.03.2019.god. Одлука о поништењу лот 16
12.03.2019.год. Одлука лот 2 - дрвена грађа арматурна мрежа
11.03.2019.год. Одлука о набавци пет путничких мв
11.03.2019.год. Одлука о набавци два мала теретна моторна возила
06.03.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понудаца - набавка трафостаница - ЛОТ 1 и ЛОТ 2
06.03.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка пакетних радијских услуга
06.03.2019.год. Одлука о поништењу лотова 3 и 4 - набавка трафостаница
27.02.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хемикалија
22.02.2019.год. Одлука о поништењу набавке комби возила
22.02.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке половног булдозера
15.02.2019.год. Одлука о поништењу најам 3 ас
12.02.2019.год. Одлука - Ножеви
07.02.2019.год. Одлука о поништeњу поступка набавке услуга израде организационог плана
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 17
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 15
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 14
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 13
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 12
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 11
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 8
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 4
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 3
04.02.2019.год. одлука о поништењу лот2
04.02.2019.год. Одлука о поништењу лот 1
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 18
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 16
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 10
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 9
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 7
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 6
04.02.2019.год. Одлука о избору лот 5
16.01.2019.год. Одлука о поништењу поступка набавке најма булдозера на 7 сати
16.01.2019.год. Одлука о избору најповољнијег понуђача
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за ТС
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за јавну расвјету - лот 5
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за јавну расвјету - лот 4
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за јавну расвјету - лот 3
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за јавну расвјету - лот 2
04.01.2019. год. Одлука_Набавка материјала за јавну расвјету - лот 1
04.01.2019. год. Уговор о набавци половне аутосмећаре лот 1
04.01.2019. год. Уговор о набавци половне аутосмећаре лот 2
03.01.2019.год. Одлука о додјели уговора за набавку спалионице
03.01.2019.год. Одлука о додјели лот 3 троосовинац са корпом
03.01.2019.год. Одлука о додјели лот 2 корпа 21м
03.01.2019.год. Одлука о додјели лот 1 корпа 14м
 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА